Conferentie Weten Wat Werkt

Conferentie Weten Wat Werkt

Conferentie ‘Weten Wat Werkt’
11 november 2019

Helemaal niet
Helemaal wel
Niet aansprekend
Erg aansprekend
Slecht
Uitstekend
Helemaal niet
Helemaal wel
Helemaal niet
Helemaal wel
Helemaal niet
Helemaal wel
Helemaal niet
Helemaal wel

Helemaal niet
Helemaal wel

registratie software
 registratie software