10 oktober 2017

13:30-14:00

Ontvangst met koffie en thee.

14:00-14:30

Opening en welkom door Pauline Meurs, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Toelichting op het thema en het advies over zorg en ondersteuning in netwerken rond mensen met meervoudige problemen.

14:30-15:00

Vanuit drie perspectieven reactie op het advies en ideeën voor het vervolg:

  • Felix Rottenberg, voorzitter Bestuur Stichting Odensehuis en voorzitter Cliëntenraad AMC.

  • Cora Postema, mantelzorger.

  • Stephanie Klein Nagelvoort Schuit, internist acute geneeskunde. Afdelingshoofd Spoedeisende Hulp & Opleider Interne geneeskunde.

15:00-15:05

Inleiding en uitleg doel interactieve deelsessies door Loek Winter, eerstverantwoordelijk raadslid RVS.

15:05-15:20

Pauze

15:20-16:10

Deelsessies aan ronde tafels (2 x 25 minuten).

16:10-16:25

Pauze

16:25-17:00

Loek Winter presenteert plenair de opbrengst van de deelsessies.

Aanbieding RVS advies over zorg in netwerken aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (onder voorbehoud) door Pauline Meurs, voorzitter RVS, en Loek Winter, raadslid RVS. Korte reactie van de minister op het advies.

Beschouwing op het advies door Jopie Nooren, lid Eerste Kamer, initiatiefnemer van de adviesvraag, en bestuursvoorzitter Bartímeus.

17:00-18:00

Afronding en borrel.