10 oktober 2017

13:30 - 14:00

Ontvangst met koffie en thee.

14:00 - 14:30

Opening en welkom door Pauline Meurs, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Toelichting op het thema en het advies over zorg en ondersteuning in netwerken rond mensen met meervoudige problemen.

14:30 - 15:05

Vanuit drie perspectieven reactie op het advies en ideeën voor het vervolg:

15:05 - 15:20

Pauze

15:20 - 15:25

Introductie op de interactieve deelsessies door Pauline Meurs, voorzitter RVS, en Loek Winter, eerstverantwoordelijk raadslid RVS.

15:25 - 16:15

Deelsessies aan ronde tafels
(1e ronde 30 minuten, 2e ronde 20 minuten).

16:15 - 16:30

Pauze

16:30 - 17:00

Loek Winter presenteert plenair de opbrengst van de deelsessies.

Aanbieding RVS advies Heft in eigen hand aan mevrouw Jopie Nooren, lid Eerste Kamer, initiatiefnemer van de adviesvraag en bestuursvoorzitter Bartímeus, door Pauline Meurs, voorzitter RVS, en Loek Winter, raadslid RVS.
Reactie en korte beschouwing op het advies door mevrouw Jopie Nooren.

17:00 - 18:00

Afronding en borrel met muzikale omlijsting.