Welkom!

Op deze website vindt u alle informatie over de conferentie rond het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Begin 2023 publiceerde het kabinet het Nationaal Actieprogramma. Tijdens de conferentie gaan de aanwezige organisaties en stakeholders in gesprek over het actieprogramma. We bespreken welke stappen nodig zijn om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in de samenleving verder aan te pakken. We kijken hoe we onze krachten kunnen bundelen om echt een verschil te maken. Hoe gaan we met elkaar verder? Wie kan een bijdrage leveren? En wat is er voor nodig? 

Tijdens de conferentie lichten Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de ambities toe. Er is een belangrijke rol weggelegd voor Mariëtte Hamer. Zij is aangesteld als onafhankelijk regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Haar opdracht bestaat uit twee delen. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies over de aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en is daarnaast aanjager van het maatschappelijk gesprek en het boegbeeld van de gewenste cultuurverandering.

Deze conferentie is alleen fysiek te volgen. 
Wilt u aanwezig zijn? Hier kunt u zich aanmelden en een keuze voor een deelsessie maken. 

We hopen u op woensdag 22 maart te ontmoeten in de Fokker Terminal in Den Haag!