conferentie vpt oost Brabant

conferentie vpt oost Brabant

Het veiligheidsoverleg (41 burgemeesters uit Brabant Oost, de hoofdofficier van justitie en de chef van de politie-eenheid) heeft met de Minister van BZK afgesproken de aanpak VPT extra onder de aandacht brengen en te zorgen voor afstemming binnen en tussen betrokken organisaties in Oost Brabant.
Om daar invulling aan te geven organiseert de stuurgroep VPT oost Brabant in samenwerking met Avans hogeschool een

CONFERENTIE VEILIGE PUBLIEKE TAAK

De inhoud:
- Praktijkmensen uit Oost Brabant vertellen hun ervaringen met agressie, bedreiging en geweld.
- We presenteren cijfers en er wordt een beeld gegeven hoe de aanpak van VPT in Brabant officieel is ingebed en wat er in 2014 nog staat te gebeuren.
- Organisaties hebben al veel gedaan. Er is tijd ingeruimd voor de presentatie van best practices.
- Het landelijk expertisecentrum zal aangeven hoe VPT beleid er uit kan zien en wat de mogelijkheden van ondersteuning zijn bij het goed neerzetten van VPT-beleid.
- Het is niet alleen luisteren. De stuurgroep wil graag aan de hand van een paar stellingen uw mening horen hoe agressie, bedreiging en geweld kan worden aangepakt. We gaan u ook vragen hoe we met zijn allen kunnen werken aan het voorkomen. Dat gebeurt in drie deelsessies waarin per werkgebied van een politiedistrict de deelnemers samen debatteren en afstemmen. U geeft zelf aan wat u verwacht en wat u nodig hebt.
Het wordt input voor de voortzetting van het project in 2015 en 2016. Bijkomend; u leert daarmee ook een aantal partners uit uw omgeving kennen.
- Onze dagvoorzitter gaat tijdens de conferentie zorgen voor verbinding. Hij zal er ook voor zorgen dat de conferentie op een plezierige manier wordt afgesloten zodat u met de goede boodschap naar huis gaat. Laat u aangenaam verrassen.

Tijd: 13 oktober van 13.30 – 16.30 uur

Waar: Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch

Voor wie:
Bestuurders, medewerkers en managers uit Oost Brabant belast met, betrokken bij en geconfronteerd met de VPT-aangelegenheden bij organisaties en instellingen van sociale zekerheid, scholen, woningcorporaties, gemeenten, provincie, waterschappen, openbaar vervoer, veiligheid en justitie ,rijksoverheid en zorg.
Meer informatie over het onderwerp: www.evpt.nl

mobiel inchecken op event zoals ov
 mobiel inchecken op event zoals ov