Welkom op het aanmeldingsformulier voor ZZP Alphen.

Informatie over ZZP Alphen treft u aan op www.zzpalphen.nl

 

De contributie voor het lidmaatschap van ZZP Alphen bedraagt € 25,00 per contributiejaar, dat loopt van 1 oktober tot en met 30 september en het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Het lidmaatschap kan voorafgaand aan een nieuw boekjaar worden opgezegd tot en met 1 september en dient schriftelijk opgezegd te worden.

€ 25,00
€ 15,00
€ 20,00

Totaal: € 25,00

gdpr en events
 gdpr en events