aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Congres Cluster Jongerenmarketing

Sprekers

Chris de Vries - Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd 2009/2010

De Rotterdamse jongeren krijgen hoge prioriteit van het gemeentebestuur. Bovendien verandert de samenstelling van de Rotterdamse jongeren snel en daarmee verandert wellicht ook de vrijetijdsbesteding. De dienst Kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam heeft door het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) een analyse laten uitvoeren op het gebied van Rotterdamse jongeren en hun cultuurdeelname. De “Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd” over 2005 en 2007 dienden hierbij als basis.
In deze quickscan wordt het vrijetijdsgedrag van jongeren in Rotterdam beschreven. Er wordt zowel gekeken naar diverse achtergrondkenmerken van de jongeren als een vergelijking gemaakt met het vrijetijdsgedrag van oudere Rotterdammers. Onder ‘jongeren’ wordt de leeftijdsgroep van 13 tot en met 25 jaar verstaan. ‘Ouderen’ zijn in dit geval Rotterdammers vanaf 26 jaar. Speciale aandacht is er voor cultuurdeelname.

Chris de Vries presenteert de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek.

Speeddaten met marketeers Rotterdamse culturele instellingen

De afgelopen tijd hebben zes Rotterdamse culturele instellingen een marketingexperiment uitgevoerd met een financiële bijdrage vanuit het Cluster Jongerenmarketing. Wil jij weten wat de Karaoke Wagon van Museum Rotterdam was? Hoe een tuk-tuk onderdeel was van het experiment van de SKVR? Wat een theaterbuddy-tour nu eigenlijk inhoudt? Of een flashmob nog succesvol kan zijn?
Wil jij kortom leren van de experimenten van anderen, dan kan dat tijdens het speeddaten met de zes instellingen die een experiment uitvoerden!

SKVR, Museum Rotterdam, Ro Theater, Dance Works Rotterdam en Young Dock #3

Hendrik Beerda – Cultureel merkenonderzoek onder jongeren

In het voorjaar van 2011 is het cultureel merkenonderzoek opnieuw uitgevoerd in de Rotterdamse culturele sector en de regio. Welk cultureel merk is het sterkste onder jongeren tussen 18 en 25 jaar? En hoe bouw je aan een sterk merk voor jongeren? Hendrik Beerda geeft in zijn presentatie antwoord op deze vragen.

Utrechts Uitburo – Uit met Suus

Het opbouwen van een sterk jongerenmerk is niet zo simpel, zeker niet voor een culturele instelling die niet altijd alle geld voor handen heeft. Toch zijn er voorbeelden van culturele jongerenmerken die het goed doen. In deze presentatie maken we kennis met Suus, het fictieve jongerenmerk van het Utrechts Uitburo. Van Suus krijg je als student allerlei leuke, interessante en spannende tips op cultureel gebied. Tijdens deze presentatie komen we meer van Suus en het effect ervan te weten.

Jongerenpanel

De hele dag komen we weer veel over jongeren te weten, maar hoe denken zij zelf over de presentaties? En hoe staan zij tegenover cultureel uitgaan en merken? We komen het te weten in een paneldiscussie met een aantal jongeren. Wanneer jij vragen hebt aan de jongeren, kun je die uiteraard stellen!

Aansluitend aan het congres Cluster Jongerenmarketing vindt de presentatie van het Cultureel Merkenonderzoek door Hendrik Beerda en de uitreiking van de prijs voor het Sterkste Cultuurmerk door wethouder Antoinette Laan plaats.
Deze presentatie en uitreiking vindt plaats in de Doelen, Eduard Flipse Zaal. Er is tijd ingeruimd tussen de twee programma's om te verplaatsen naar de andere locatie. Aanmelden voor dit tweede deel van de dag is niet nodig.

workshopregistratie
 workshopregistratie