Congres Publieksontwikkeling: de breedte of de diepte in?

Congres Publieksontwikkeling: de breedte of de diepte in?

Sprekers

We starten de dag met een plenair programma. Daarna zijn er een aantal parallelsessies, waaruit u steeds een keuze kunt maken.

Plenair programma

1. Generatietrends: Millenials, Kids&Parents en Babyboomers - TrendsActive (Bibliotheektheater)
13:00 - 13:30 uur
Tessa van Asselt van TrendsActive zet drie generatietrends uiteen. Zij vertelt over de Kids&Parents, een groep waaronder kinderen tot 12 jaar en hun ouders vallen. Hoe voeden ouders hun kinderen tegenwoordig op? En hoe is deze doelgroep te verleiden tot een bezoek aan een culturele organisatie? Daarnaast wordt ingegaan op de jongeren generatie, de Millennials in de leeftijd van 20 tot 35 jaar, waarbij inzicht wordt gegeven in digitaal media gedrag. Ook vertelt Tessa van Asselt welke ontwikkelingen er op dit gebied in de toekomst te verwachten zijn en hoe culturele instellingen daarop in kunnen spelen. Ten slotte bespreekt zij de Babyboom generatie in de leeftijd van 50 tot 65 jaar. Een grote en erg kansrijke doelgroep. Maar hoe kun je deze generatie het best bereiken?

2. Beleving & storytelling: de Lowlands belevenis - Arjan van der Knaap (Bibliotheektheater)
13:30 - 14:00 uur
Hoe valt de ongekende populariteit van het Lowlands Festival te verklaren? En wat zorgde voor de spontane enorme opkomst bij Project X in Haren? Arjan van der Knaap vertelt over het belang van social storytelling. De opkomst van social media heeft communiceren met het (potentiele) publiek makkelijker gemaakt dan ooit. Maar tegelijkertijd heeft deze democratisering van de media ook een keerzijde: aandacht is nooit vanzelfsprekend. Hoe zorg jij er voor dat jouw product opvalt tussen de menigte? En hoe creëer je een wereld waar mensen bij willen horen? Kennis van storytelling helpt bij het kiezen van een positie, het ontwikkelen van een strategie en het formuleren van een boodschap.
Arjan van der Knaap helpt organisaties verhalen te ontwikkelen, verspreiden en beheersen. Met meer dan twintig jaar ervaring in public relations, communicatiemanagement en journalistiek kent hij het vakgebied in al zijn facetten.

Parallelsessies ronde 1

1. De kracht van de Rotterdamse cultuurmerken in 2013 - Hendrik Beerda (Bibliotheektheater)
14:15 - 14:35 uur
Hendrik Beerda presenteert de resultaten van nieuw onderzoek waarmee de merkkracht van alle Rotterdamse cultuurorganisaties is gemeten. In de presentatie wordt duidelijk welke Rotterdamse cultuurorganisaties het breedste draagvlak hebben onder de inwoners van de provincie Zuid-Holland en hoe dit draagvlak ervoor staat onder Rotterdammers. Ook wordt duidelijk welke factoren het maatschappelijk draagvlak van een cultuurorganisatie bepalen. Verder komt aan de orde hoe het draagvlak en de waarde van cultuurinstellingen positief kan worden beïnvloed.

Hendrik Beerda is zelfstandig merkadviseur met 19 jaar ervaring in marketing en brand consultancy. Hij werkt met een vast team van specialisten in marktonderzoek, doelgroepsegmentatie en economische merkwaardering. De missie van Hendrik Beerda is het overbrengen van het merk-denken in organisaties. Deze missie is gebaseerd op de overtuiging dat elke organisatie een merkstrategie nodig heeft om succesvol te opereren.

2. Bouwen aan je eigen merk - Paul Ubachs (Bibliotheektheater)
14:35 - 15:00 uur
Van biermerken tot lokale overheden en van frisdrankfabrikanten tot zorggroepen – Paul Ubachs heeft zijn jarenlange werkervaring voor zeer uiteenlopende partijen in zowel het commerciële als het publieke domein vertaald naar een laagdrempelige, zeer praktische stappen-aanpak die meteen resultaat laat zien. Puttend uit eigen hands-on cases en anekdotes dankzij zijn werk voor onder andere Pepsi, EasyJet, Heineken en CenterParcs, verzorgt Paul aan de hand van deze stappen een lezing die ingaat op hoe culturele organisaties zelf invloed kunnen uitoefenen op hun merkkracht.

Met een achtergrond in de wetenschap van Argumentatie, gecombineerd met jarenlange ervaring in branding en marketingcommunicatie voor A-merken als Adidas International en LEGO Company Worldwide, legt Paul zich toe op het begeleiden en adviseren van personen en organisaties die beter willen begrijpen hoe je mensen voor je merk kunt winnen. Ubachs is oprichter en eigenaar van UBACHS/full contact, een jong niche-bureau voor merkstrategie- en activering van zeer uiteenlopende partijen in zowel het commerciële als het publieke domein, dat onder andere Nedap, voetbalorganisatie UEFA en Universiteit Utrecht tot zijn opdrachtgevers mag rekenen.

3. 50-plus marketing is een must! - Bindinc Kenniscentrum, Conny Groot van Music Generations (Anna Blamanzaal)
14:15 - 15:00 uur
Vanaf je 50e levensjaar neemt je besteedbare vrije tijd toe. 65-plussers hebben met gemiddeld 31 uur per week de meeste vrije tijd. Ouderen vormen hierdoor een interessante doelgroep voor culturele organisaties. Bovendien bevordert cultuur het welzijn van ouderen: ze ontwikkelen hun talenten, vergroten hun zelfvertrouwen en gaan sociale contacten aan. Het ministerie van OCW, het LKCA en verschillende fondsen ondertekenden recentelijk een convenant, waarin zij de ambitie uitspreken om cultuurparticipatie onder ouderen te bevorderen. Praktische en sociale drempels houden ouderen echter vaak tegen in hun consumptie van cultuur. Zo voelen ze zich ‘s avonds niet veilig op straat en zijn ze vaak minder mobiel. Hoe kunnen culturele organisaties ouderen enthousiasmeren voor hun aanbod? En hoe kunnen we de drempels die ouderen ervaren wegnemen? Recent onderzoek naar deze doelgroep door het Bindinc Kenniscentrum geeft ons interessante inzichten. Conny Groot, initiatiefnemer van Music Generations (voorheen Euro+ Songfestival), vertelt daarnaast over haar ervaringen met deze doelgroep.

4. De visitor's journey - NHTV, Rotterdam Festivals (De Schoolmeesterzaal)
14:15 - 15:00 uur
De visitor's journey geeft u inzicht in de verwachtingen, beleving en tevredenheid van uw bezoekers. Ervaringen en emoties van mystery guests vormen de basis voor een diepgaande analyse van de bezoekersbeleving. In een rapportage worden vervolgens een aantal strategische bezoekersdilemma’s geformuleerd. Welke keuzes en kansen liggen er om de bezoekersbeleving te optimaliseren? Het ‘kruip in huid van je klant’-principe geeft zicht op de prioriteiten en innovatiekansen in de toekomst. Succesvolle pilots bij de Wereldhavendagen, Buma Rotterdam Beats en Rotterdam Unlimited tonen dat de visitor's journey een interessante werkwijze kan zijn om festivalorganisatoren de perspectiefwisseling te laten maken van aanbodgericht denken naar vraaggericht opereren.

Parallelsessies ronde 2

1. Crowdfunding - Peter van den Akker (Bibliotheektheater)
15:15 - 15:35 uur
Crowdfunding maakt de laatste jaren een stormachtige groei door. De totale markt in Nederland is in 2012 ten opzichte van 2011 met 460% gegroeid. Hoe kunnen culturele organisaties inspelen op de kansen die deze nieuwe manier van financiering biedt? Peter van den Akker presenteert het Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2013. Dit onderzoek geeft inzicht in de motivaties van donateurs en investeerders om deel te nemen aan crowdfundingcampagnes. Wist u bijvoorbeeld dat direct contact tussen personen leidt tot de meeste donaties? En dat bijdragen hoger zijn als er een tegenprestatie tegenover staat? Aansluitend op de presentatie van Peter van den Akker zal er aandacht zijn voor een lokaal praktijkvoorbeeld.

Het Nationaal Crowdfunding Onderzoek is een initiatief van Peter van den Akker, Ronald Kleverlaan, Gijsbert Koren en Koen van Vliet en is ondersteund door de Nederlandse crowdfundingsector en de Rabobank. In totaal hebben 1277 personen deelgenomen aan het onderzoek. Hierdoor is het één van de grootste onderzoeken naar de motivaties van crowdfunders in Europa.

2. Bedrijfs Cultureel Abonnement - Babs Schipper (Bibliotheektheater)
15:35 - 16:00 uur
Bedrijfs Cultureel Abonnement (BCA) is opgericht om de werkende Nederlander te stimuleren om meer gebruik te maken van kunst, cultuur en entertainment. BCA heeft verschillende communicatiemiddelen waarmee cultureel aanbod onder de aandacht gebracht kan worden bij meer dan 330 bedrijven (ruim 250.000 abonnees). Recent onderzoek toont aan dat BCA abonnees vaker naar het theater gaan en ook andere voorstellingen bekijken dan waar normaal hun voorkeur naar uit gaat. Babs Schipper, directeur van BCA, vertelt over hun aanpak en de mogelijkheden die zij culturele organisaties bieden. Vragen die centraal staan zijn o.a.: Hoe kan BCA culturele organisaties ondersteunen in het bereiken van nieuw publiek en welke communicatie middelen komen hierbij kijken?

3. Kids&Parents (de diepte in) - TrendsActive (Anna Blamanzaal)
15:15 - 16:00 uur
De groep ouders met jonge kinderen (0-12) is een belangrijke doelgroep met veel potentie, maar ook een moeilijk te bereiken doelgroep. Het is van belang kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met cultuur. Om dat voor elkaar te krijgen zul je niet alleen kinderen, maar ook hun (drukbezette) ouders moeten bereiken. Tijdens deze workshop zullen Tessa van Asselt en Kees Elands van TrendsActive uitgebreid ingaan op de huidige tijdsgeest, de heersende opvoedstijlen en de beleefwereld van kinderen. Er worden ook diverse voorbeelden gegeven van bedrijven en organisaties die deze doelgroep weten aan te spreken en er is volop ruimte voor discussie. TrendsActive is gespecialiseerd in de praktische toepassing van trendonderzoek. Tijdens de workshop zal samen met deelnemers aandacht worden besteed aan de vraag: wat betekenen deze ontwikkelingen in de praktijk voor culturele instellingen?

4. Workshop Continu Bezoekersonderzoek: aan de slag met de onderzoeksresultaten - Hendrik Beerda (De Schoolmeesterzaal)
15:15 - 16:00 uur
Het Continu Bezoekersonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy biedt een actueel en gedetailleerd inzicht in de bezoekersbeleving en het bezoekersprofiel. Ook maakt het onderzoek duidelijk op welke punten een organisatie zich onderscheidt van de sector. Maar hoe maak je nu een goede analyse van de onderzoeksresultaten? En welke resultaten zijn vooral belangrijk om het publiek uiteindelijk nog beter te bedienen? Aan de hand van de onderzoeksgegevens van 24 uur cultuur laat Hendrik Beerda zien hoe je met het nieuwe online dashboard van het Continu Bezoekersonderzoek goede analyses maakt. Ook laat hij zien hoe je op een eenvoudige manier grafieken maakt voor presentaties en managementrapportages. Tijdens de workshop is er ruime gelegenheid om vragen te stellen over het onderzoek en de analysemogelijkheden.

Parallelsessies ronde 3

1. De kracht van data: van data naar inzicht naar actie - Willem Wijgers van EMC Cultuuronderzoeken (Bibliotheektheater)
16:15 - 16:35 uur
EMC Cultuuronderzoeken is gespecialiseerd in het werken met het doelgroepsegmentatiemodel Mosaic, data analyse en publieksonderzoek. In 2012 hebben zij met behulp van Mosaic het Rotterdamse cultuurpubliek in het vernieuwde Rotterdamse doelgroepenmodel in kaart gebracht. Daarnaast hebben ze voor o.a. Mojo, de Limburgse podia, Theater Vlaardingen en het IFFR Mosaic analyses gedaan in aanvulling met overlaponderzoek en RFM analyse. Deze combinaties van onderzoeksmethoden hebben geleid tot bruikbare inzichten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de meerwaarde van deze vormen van onderzoek en het omzetten van inzicht naar actie getoond. Zo vertelt Martje van Nes van het IFFR over de resultaten die zij boeken met segmentatie.

2. Het geheim van een goede campagne - R2 Research, Brand! communicatie (Bibliotheektheater)
16:35 - 17:00 uur
Van jouw organisatie of project in no-time een lopend vuurtje maken? Het kan, mits je de juiste boodschap, via de juiste kanalen, bij de juiste mensen brengt. En dat alles op precies het juiste moment. Rinske Brand (Brand! communicatie BV) en Menno Urbanus (R2 Research BV) vertellen over hoe een combinatie van onderzoek en een cross-mediale campagne tot dit succes kan leiden. Zij gebruiken in hun verhaal China Light Rotterdam, de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) en het World Food Festival (WFF) als voorbeelden.

3. Jongerenmarketing - Red Chocolate, Mediakraft (Anna Blamanzaal)
16:15 - 17:00 uur
Zijn jongeren moeilijk te bereiken, of moeten we gewoonweg leren hen op een andere manier aan te spreken? Red Chocolate is een online jongerencommunicatiebureau dat actief samenwerkt met jeugdige creatievelingen. Samen met jongeren ontwikkelen zij originele campagnes voor vele bekende merken als Doritos, UNICEF, Rabobank en Hi. Bij het bereiken van jongeren ligt de sleutel volgens Red Chocolate in het invloed geven aan de doelgroep. Neem ze serieus en betrek ze in het proces, want jongeren zijn de echte deskundigen. Erg inspirerend zijn de YouTube Influentials, waarbij jongeren met een account met vele fans middels een creatief concept gekoppeld worden aan merken. Deze vernieuwende peer to peer aanpak zorgt er voor dat organisaties dicht bij hun doelgroep komen te staan. Kim Witting van Red Chocolate vertelt samen met Jonatan de Boer van partnerorganisatie Mediakraft, de grootste online tv-zender van Midden Europa, over de ervaringen die zij hebben met de doelgroep.

4. Verdiepende workshop bouwen aan je eigen merk - Paul Ubachs (De Schoolmeesterzaal)
16:15 - 17:00 uur
Tijdens deze workshop gaat Paul Ubachs dieper in op de materie die behandeld is bij de lezing. Deelnemers krijgen de kans om met behulp van interactieve oefeningen aan de slag gaan te gaan met de ‘5 stappen naar een pakkend verhaal’. Hierbij is er ruimte om in te zoomen op de eigen organisatie, waardoor deelnemers handvatten krijgen waarmee ze direct in de praktijk aan de slag kunnen.

formulier voor congres
 formulier voor congres