website banner

Registratieformulier

Tijdens het congres vinden aanvullend aan het plenaire programma twee workshops plaats. Geef hieronder aan voor welk onderdeel je je inschrijft.

Let op er is beperkte beschikbaarheid voor de workshops!

Algemene voorwaarden

Voor je inschrijving worden persoonsgegevens verzameld, bewerkt en opgeslagen door Bosman, MediReva en QualityZorg. Deze persoonsgegevens worden veilig en volgens de geldende voorschriften bewaard. Je kunt altijd vragen om informatie over de opgeslagen gegevens, alsmede om rectificatie, verwijderen of beperkte verwerking. Dit kun je schriftelijk aanvragen via privacy@wondexperts.nl.

 

Bosman, MediReva en QualityZorg verstrekken je gegevens niet aan derden tenzij:

- Je redelijkerwijs kunt verwachten dat deze gegevens aan een derde worden doorgegeven in verband met te leveren producten of diensten in relatie tot je inschrijving voor dit congres;

- Je hiervoor toestemming hebt gegeven;

- Het wettelijk verplicht of toegestaan is;

- Het noodzakelijk is om schade aan gezondheid te voorkomen of verminderen;

- Het van algemeen of gerechtvaardigd belang is, in overeenstemming met de hiervoor geldende voorschriften.

Tijdens dit congres worden foto's en video-opname gemaakt die Bosman, MediReva en QualityZorg mogen gebruiken voor communicatiedoeleinden. Als je daar bezwaar tegen hebt, verzoeken wij je vriendelijk op locatie bij de registratiebalie daarvan melding te maken.

Annuleringsvoorwaarden

Tot 1 juli 2024 kun je kosteloos schriftelijke annuleren. Bij schriftelijke annulering na 1 juli en voor 1 augustus 2024 vindt restitutie plaats onder aftrek van EUR 25 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden. Wel kan bij verhindering een collega van jouw inschrijving gebruikmaken.

€ 75,00

Totaal: € 75,00

Inclusief € 13,02 btw

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren