De kunst van het gelijk krijgen - Guido Camps

Guido Camps is trainer en gespreksleider. Hij won diverse prijzen voor welsprekendheid in binnen- en buitenland en werkte als speechwriter. Tot zijn specialisatie behoort het omgaan met valse argumentatie. Tijdens deze workshop leert u hoe u uw eigen argumenten scherp neerzet en niet door de valse argumenten van anderen wordt beïnvloed. Door middel van charme, woordkeuze en handige tips zorgt u voor meer invloed. Deze workshop geeft u inzicht in waarom mensen in beweging komen en hoe u ze kunt motiveren voor uw voorstellen. Het draait om twee dingen: het moet leuk zijn en u moet iets leren dat u direct kunt toepassen. Graag tot dan!

Kwaliteit van zorg in verpleeghuizen -drs. Margriet Hommes

In het kader van de verbetering van zorg in verpleeghuizen is door staatssecretaris van Rijn een plan van aanpak gemaakt, Waardigheid & Trots, dat een beweging in gang moet zetten richting verbetering van kwaliteit en veiligheid van zorg in verpleeghuizen. Een van de onderdelen van dit plan is het ontwerpen van een kwaliteitskader, dat tegemoet komt aan de uitgangspunten van Waardigheid & Trots: het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van leven van de cliënt enerzijds en anderzijds: het in de kracht zetten van professionals om dat te bewerkstelligen. Begin dit jaar is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld met als ondertitel ‘Samen leren en verbeteren’. In dit kader staat ‘de dialoog’ centraal. Juist deze aanpak van aangaan van de dialoog in plaats van het afwerken van een vinklijst zal er voor moeten zorgen dat verandering en verbetering verankerd wordt. In de workshop zal op interactieve wijze ingegaan worden op het kwaliteitskader, de impact, de vernieuwde aanpak, de succesfactoren etc.

Macht van de Zorgmarketing - dr. Karel Jan Alsem

Karel Jan Alsem (1957) is gepromoveerd in marketing en al meer dan 25 jaar docent Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn boek Strategische Marketingplanning wordt als ‘bijbel’ in marketing beschouwd. Sinds 2012 is hij ook Lector Marketing aan de Hanzehogeschool Groningen met als kerntaak het stimuleren van toegepast onderzoek in Marketing en met als aandachtsveld Zorgmarketing. Hij is daarbij directeur van het Hanze-onderzoekscentrum Marklinq. In 2005 richtte hij AlsemStrategie op, bureau voor merkadvies met als kernthema zorgmarketing. Over dit onderwerp organiseert hij ook jaarlijks een vijf daagse Masterclass waarbij deelnemers tot een eigen zorgmarketingplan komen. Alsems kracht ligt in het razendsnel analyseren van marketingpatronen en het geven van strategische, praktische adviezen. Tijdens de masterclass wordt ingegaan op welke wijze zorgorganisaties gestructureerd kunnen werken aan hun marktgerichtheid en de nieuwste marketing ontwikkelingen in de zorg.
 

 

Hoe kom ik in opleiding? - prof. dr. mr. A.A.E. (Eduard) Verhagen & prof. dr. S.A. (Sicco) Scherjon

In deze workshop over opleiding zullen we vanuit het perspectief van de opleiders een aantal belangrijke thema’s aansnijden die voor coassistenten en net klare artsen belangrijk kunnen zijn. De workshop wordt gehouden door opleiders uit de vakken Kindergeneeskunde en Gynaecologie/Obstetrie en de thema’s die aan de orde zullen komen, zijn o.a.:
Wat is het belang van het CV voor het krijgen van een opleidingsplek? Hoe kijken wij als opleiders daarnaar? 

Daarnaast zullen we spreken over de vraag of bepaalde persoonlijke kenmerken/karaktereigenschappen wel of niet belangrijk zijn om in opleiding te komen.
Is een promotie of een MD/PhD-traject ook van betekenis voor de selectie van de opleidingsplekken? 
Is het belangrijk dat je klinische ervaring hebt, en zo ja, in wat voor ziekenhuis zou dat dan moeten zijn?

Op een interactieve wijze zullen we proberen al deze thema’s op luchtige wijze te bespreken en daarbij bestaat ruimschoots de gelegenheid om eigen vragen te stellen. Als voorkennis kan het belangrijk zijn om alvast kennis te nemen van de landelijke opleidingsplannen die de grondslag vormen van de opleiding tot kinderarts en van de opleiding tot gynaecoloog/obstetricus. Beiden zijn te vinden op de website van respectievelijk de NVK en de NVOG.
Na deze workshop weten de deelnemers op de genoemde themagebieden van de hoed en de rand!

'Lean leiderschap' binnen de zorg - Tom Rozema

Wilt u de beste zorg leveren aan uw patiënten? Hoe organiseert u dan uw eigen werk alsmede het proces met zo min mogelijk verspillingen en zoveel mogelijk focus op het leveren van waarde? En hoe werkt u hierbij optimaal samen met uw collega´s en stimuleert u hen om samen dagelijkse zorg te verbeteren? Na afloop van deze workshop begrijpt u beter wat Lean inhoudt en wat het voor u kan betekenen. Door deze manier van werken, weet u meer waarde te leveren voor uw patiënten, uw collega´s en de organisatie. Graag tot dan! 

Klinisch Leiderschap in de praktijk - dr. Marc Seelen

Dr. Marc Seelen is internist-nefroloog en Chief Medical Information Officer (CMIO) in het UMCG. Klinisch Leiderschap betreft de leidende rol van de medisch specialist in het optimaliseren van de kwaliteit van de patiëntenzorg, zowel in medische termen als in termen van klanttevredenheid. Dr. Marc Seelen zal tijdens deze masterclass zowel als clinicus als medisch leider de dagelijkse werkvloer verbinden met beleids- en management vraagstukken. Aan de hand van organisatorische casuïstiek komen interactief meerdere aspecten van Klinisch Leiderschap aan de orde.

De organisatie van de gezondheidszorg in 3e wereldlanden - Willem Nugteren

De organisatie van de gezondheidszorg in derde wereldlanden verschilt per land, is in het algemeen duidelijk afwijkend van het Nederlands systeem, vooral waar het de curatieve gezondheidszorg betreft. Diagnostiek en behandeling van somatische aandoeningen kent een van oudsher uit het ‘Westen’ geïmporteerde basis. De ontwikkelingen in de zorg in deze landen staan sterk onder invloed van commerciële en hulporganisaties met externe financiering. Aan de hand van de historie en ontwikkelingen van Turiani Hospital, een ruraal ziekenhuis in Tanzania, worden de invloed van eigen en externe organisaties op machtsverhoudingen en (mogelijkheid tot) ontwikkelingen van de gezondheidszorg in een ontwikkelingsland belicht. Aan de hand van organisatorische casuïstiek komen interactief de meerdere aspecten van die zorg aan de orde.

LinkedIn Workshop - Career Service

Met een profiel op LinkedIn richt je je op de totale arbeidsmarkt. Je zorgt dat je zichtbaar bent voor werkgevers en recruiters, maar ook dat je onthouden wordt door iedereen die jou nu of in de toekomst kan helpen bij het starten van een succesvolle carrière. Tijdens deze workshop zal je de fijne kneepjes leren van LinkedIn om zo een goede eerste indruk te verkrijgen, hoe je een goede netwerk op kunt bouwen en hoe je relevante kennis kunt delen. Vervolgens zal je persoonlijk feedback krijgen op jouw persoonlijke LinkedIn. Voor deze workshop is het van belang om uw eigen laptop/tablet mee te nemen zodat uw LinkedIn account kan aanpassen.

Vrije vestiging of loondienst - Noord Negentig

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest rondom de zelfstandigheid van de medisch specialist.
Een en ander heeft geleid tot de opzet van nieuwe structuren en een herbepaling van de positie van de vrijgevestigd specialist.
Dit betreft de juridische status van de medisch specialist en de samenwerkingverbanden waarbinnen hij of zij werkzaam is.
Maar het raakt eveneens aan de financieringsstructuur en de daarin bestaande keuzemogelijkheden.
Ten slotte is ook de fiscale positie een aspect dat de nodige aandacht verdient.
De gewijzigde omstandigheden brengen met zich dat,  het zinnig is om ook de positie van de medisch specialist in loondienst eens tegen het licht te houden. 
In deze workshop worden de verschillen tussen de vrije vestiging en het werken in loondienstverband als medisch specialist uiteengezet. 
Daarbij wordt ingegaan op de diverse aspecten van de vormgeving van de beroepsuitoefening en de voor- en nadelen die daaruit gedestilleerd kunnen worden.
 

registratieformulier online
 registratieformulier online