PROGRAMMA


09:15 - 10:00 uur Ontvangst
10:00 - 10:20 uur Plenaire congresopening
            PAUZE
10:40 - 11:20 uur Parallelsessieronde 1
11:25 - 12:05 uur Parallelsessieronde 2
  LUNCH
12:50 - 13:30 uur Parallelsessieronde 3
13:35 - 14:15 uur Parallelsessieronde 4
  PAUZE
14:35 - 15:15 uur Parallelsessieronde 5
15:20 - 16:00 uur Parallelsessieronde 6
16:00 - 17:00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje

Tijdens een van de parallelsessierondes en de pauzes brengt u een bezoek aan de exposanten van de expertronde. Kijk voor meer informatie bij Parallelsessies en Expertronde.

ticket sales
 ticket sales