Congres Duurzame Zorg

‘Green Deal zorg 2.0
Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’

 

Voor wie?
Iedereen die wil bijdragen aan de verduurzamingsopgave in de zorgsector

Wanneer?
Donderdag 10 oktober 2019

De zorgsector verduurzaamt… en u?

Vanuit het Programma Duurzame Zorg nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan het congres Duurzame Zorg, waarin de verduurzaming van de zorg centraal staat. Binnen het programma Duurzame Zorg werken de brancheorganisaties vanuit de care en cure samen met het departement van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de verduurzaming van de zorgorganisaties.

Naast een inspirerend plenair deel wordt in themasessies ingezoomd op verschillende ontwik­kelin­gen zoals de sectorale en portefeuille routekaarten en handleidingen voor het opstellen van route­kaarten naar een klimaatneutrale zorgsector in het jaar 2050. Maar ook zaken als circulair inkopen (wat is daarvoor nodig?), de ketenaanpak voor het terugdringen van medicijnresten in water en de bijdrage van voeding en bouwkundige mogelijkheden voor een gezonde leefomgeving.

Tijdens het congres worden weer nieuwe partners verwelkomd die de Green Deal Zorg 2.0 gaan ondertekenen. Bovendien wordt de uitkomst van de verkiezing van de Duurzame Zorgprofessional bekend gemaakt.