N.B. Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. 

Dagvoorzitter: Daphne Bunskoek

 

09.15 uur

Inloop

10.00 uur

Openingsprogramma

 

Terugblik op vijf jaar Alliantie Gender & Gezondheid: resultaten en ambities voor de toekomst.

Focus op beweging in het veld: er zijn veel doorbraken gerealiseerd, maar de farmaceutische industrie is nog weinig in beweging. Verschillende partijen delen hun visie over op welke manier de farmacie kan bijdragen aan gendersensitieve gezondheidszorg.
Spreker: dr. Cara Tannenbaum (Canadian Institute of Gender & Health)

Blik op de toekomst: welke implementatieprojecten worden/zijn ingezet en wie moet er in beweging komen om gendersensitieve gezondheidszorg te verduurzamen, op het gebied van medische specialisaties, wetenschap, onderwijs en beleid? Sprekers: dr. Rob Dijkstra (bestuursvoorzitter Nederlands Huisartsen Genootschap), dr. Marcel Daniels (algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten), Dianda Veldman (directeur-bestuurder de Patiëntenfederatie), prof. dr. Jeroen Geurts (voorzitter ZonMw) en prof. dr. Pauline Meurs (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving).

Gender Agreement: belangrijke stakeholders beloven actie te ondernemen om gendersensitieve gezondheidszorg te implementeren.

11.30 uur

Keuzeprogramma

 

• Hoe wordt de student van nu een gendersensitieve arts? 
Moderator: Diana Matroos

In hoeverre is gender opgenomen in het onderwijs en wat moet er nog gebeuren? In deze sessie wordt verteld hoe we tot gendersensitief onderwijs kunnen komen. Met een presentatie van de resultaten van implementatieprojecten die zijn uitgevoerd bij de Nederlandse UMC’s en masteropleidingen van de GGZ.

Met sprekers: prof. dr. Marrie Bekker (hoogleraar Klinische Psychologie, Tilburg University) em. prof. dr. Toine Lagro-Janssen (hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, Radboudumc), dr. Arnout Jan de Beaufort (opleidingscoordinator, LUMC), prof. dr. Roland Laan (hoogleraar Ontwikkeling van Medisch Onderwijs, Radboud Universiteit) drs. Maartje Wijnekus (docent, Universiteit van Amsterdam).

 

• Zijn vrouwen vaker ziek?
De invloed van onwetendheid over vrouwspecifieke levensfasen op arbeidsverzuim 

Moderator: Maria Henneman

Het kan: ziektekosten en arbeidsverzuim verminderen door rekening te houden met de fysieke en mentale gevolgen van vrouwspecifieke aandoeningen in verschillende levensfasen. Het arbiedsverzuim onder vrouwen is met 4,5% namelijk hoger dan onder mannen (3,2%). Welke invloed hebben zwangerschap en de overgang op deze cijfers? Hoe kunt u hier als arbo-arts of werkgever rekening mee houden?
 
Met sprekers: dr. Petra Verdonk (psycholoog en associate professor, VUmc), Betty Visker van Heuven van Staereling (directeur Studio Vrouw en Betty Visker B.V.), Joyce van Dijk (oprichter en directeur van ProudMom), prof. dr. Huub van der Vaart (hoogleraar Urogynaecologie, UMCU), drs.  Dorenda van Dijken (gynaecoloog, OLVG en voorzitter van Dutch Menopause Society). 

 

Genderexpress
In korte tijd op de hoogte zijn van de nieuwste inzichten op het gebied van gender in verschillende specialismen? Deskundigen vertellen in drie inspirerende korte talks over het m/v-verschil binnen hun vakgebied. Verder is het mogelijk een rondetafelgesprek met dr. Cara Tannenbaum bij te wonen. Zij deelt de 'best practices' uit Canada en gaat met deelnemers in gesprek over hoe sekse en gender het beste geïmplementeerd kunnen worden in onderzoek en de gezondheidszorg.

In de treinwagons komen de volgende aandoendingen aan bod:

Hart- en vaatziekten:
Genderspecifieke risicofactoren bij hart- en vaatziekten worden uiteengezet. Wist u dat bloedvaten van vrouwen op een andere manier verouderen waardoor hartaandoeningen zich anders voordoen en niet altijd worden herkend? 
Met sprekers: prof. dr. Angela Maas (hoogleraar Cardiologie voor vrouwen, Radboudumc), dr. Yolande Appelman (interventiecardioloog, VUmc) en dr. Jeanine Roeters van Lennep (cardiovasculair internist, Erasmus MC). 


Migraine
Migraine komt bijna drie keer zo vaak voor bij vrouwen dan bij mannen. Wat weten we over deze verschillen tussen mannen en vrouwen?
Met sprekers: dr. Antoinette Maassen van den Brink (farmacoloog en universitair hoofddocent, Erasmus MC), dr. Gisela Terwindt (neuroloog en bioloog, LUMC), dr. Emile Couturier (neuroloog, Boerhaave Medisch centrum). 

Reuma
Waarom wordt de ziekte van Bechterew (een vorm van reuma) bij vrouwen gemiddeld veel later herkend? En wat is de reden dat vrouwen anders reageren op sommige reumamedicijnen?
Met sprekers: dr. Irene van der Horst-Bruinsma (reumatoloog, VUmc), dr. Leonieke van Mens (arts-onderzoeker, AMC), dr. Maaike Gademan (senior onderzoeker orthopedie, LUMC). 
 

12.45 uur

Lunch

Mogelijkheid om posterpresentaties te bezoeken van toegekende wetenschappelijke onderzoeken van ZonMw, vanuit het Nationaal Kennisprogramma Gender & Gezondheid.

13.30 uur

Keuzeprogramma

 

• Het Lagerhuisdebat: welke taak heeft de farmacie in gendersensitieve gezondheidszorg?
Moderator: Diana Matroos

Ga in debat over de rol van gender in de farmacie, op het gebied van onderzoek, behandeling en regelgeving. In de vorm van een Lagerhuisdebat, waarin 20 debaters en het publiek gezamenlijk stellingen zullen bediscussiëren als: 'de representatie van vrouwelijke proefpersonen in klinische trails is voldoende', 'personalized medicine kan gendersensitieve gezondheidszorg niet vervangen' en 'de rol van gender in de farmacie staat nog in de kinderschoenen'.
 
Met prof. dr. Ernst Kuipers (Bestuursvoorzitter Erasmus MC en voorzitter NFU) als voorzitter. 

 

• Dokter, ik Google het zelf wel even: de dilemma's rond de geïnformeerde patiënt
Moderator: Maria Henneman

Het loont om kennis te delen: voor professional, patiënt en het publiek. Door het verschaffen van informatie ontstaan vitalere vrouwen en preventie zorgt voor hun duurzame inzetbaarheid. Maar de zelfdokterende patiënt zoekt online steeds meer naar de oplossing voor zijn/haar klachten en wordt mondiger. Wat nemen kennisfora in overweging bij het delen van (medische) informatie? En hoe maken de professional, de patiënt en het publiek optimaal gebruik van de beschikbare kennis, zodat de juiste informatie bij de juiste partij terecht komt?

Met o.a. dr. Janneke Wittekoek (cardioloog bij HeartLife klinieken), Marijn Pijnenborg (internetondernemer en oprichter/CXO van solvo.nl), Ton Drenthen (projectleider Thuisarts.nl), Leontine van den Bos (hoofdredacteur Margriet) en een afgevaardigde van de patiëntenfederatie.

 

• Genderexpress
In korte tijd op de hoogte zijn van de nieuwste inzichten op het gebied van gender in verschillende specialismen? Deskundigen vertellen in drie inspirerende korte talks over het m/v-verschil binnen hun vakgebied. Daarnaast is het mogelijk om een workshop bij te wonen over de integratie van gender in het onderwijs voor praktijkondersteuners.

In de treinwagons komen de volgende aandoeningen aan bod:

Geestelijke gezondheidszorg
Wat zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van depressie, verslaving en autisme? De nieuwste zorgstandaarden worden gepresenteerd en bediscussieerd. 
Met sprekers: dr. Caroline Sonnenberg (ouderenpsychiater GGZ inGeest), dr. Patricia van Wijngaarden (psychiater, Dimence), prof. dr. Marrie Bekker (hoogleraar Klinische Psychologie, Tilburg University), dr. Liesbeth Hallers-Haalboom (postdoctoraal onderzoeker, Tilburg University), drs. Anne-Fleur Stapert (arts/MD en junior onderzoeker bij Autisme Team Noord-Nederland van Jonx, TopGGz), dr. Janneke Zinkstok (psychiater bij Vincent van Gogh), dr. Els Blijd-Hoogewys (klinisch psycholoog en manager behandelzaken specialistische teams van INTER-PSY).
 
Gender & geweld
Geweld ondergaan is ongelijkmatig verdeeld over de seksen. Wat zijn de actuele cijfers op het gebied van geweld en welke gevolgen heeft het op de lichamelijke en psychische gezondheid van vrouwen? 
Met sprekers: dr. Sylvie Lo Fo Wong (huisarts en senior onderzoeker, Radboudumc), Karin van Rosmalen-Nooijens (Huisarts, Radboudumc), Elza Zijlstra (coördinator centrumvoor seksueel en familiaal geweld, Nijmegen). 
 
Hart- en vaatziekten
Wat zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen in de relatie tussen stress en hartziekten? En kunnen hartinfarcten bij vrouwen beter worden herkend door met bestaande apparatuur anders te meten?
Met sprekers: dr. Paula Mommersteeg (universitair docent, faculteit Medische en Klinische Psychologie, Tilburg University), dr. Vanessa van Empel (cardioloog, Maastricht UMC+), Dorien Kimenai (klinisch epidemioloog, Maastricht UMC+).
 
Workshop: 'Gender in onderwijs voor (wijk)verpleegkundigen en praktijkondersteuners?'
Hoe integreert u gender in onderwijs voor Physician Assistants (PA) en praktijkondersteuners, zowel binnen de somatiek, als de geestelijke gezondheidszorg? Tijdens deze workshop wordt informatie uitgewisseld over genderverschillen bij aandoeningen en ziekten, om te komen tot inspiratie en concrete aanbevelingen hoe gender kan worden opgenomen in het curriculum.
Met sprekers: drs. Leonore Nicolai (psycholoog, POH-GGZ in huisartsenpraktijken), drs. Marjolein van Mesdag (huisarts), drs. Geert van den Brink (coordinator van de master Physician Assistant (HAN), 
em. prof. dr. Toine Lagro-Janssen (hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, Radboudumc), drs. Laura Kunst (PhD-student Medische en Klinische Psychologie, Tilburg University).
 

15.00 uur

Afsluitend programma met toonaangevende keynote​ speaker Bas Bloem 

Keynote prof. dr. Bas Bloem (hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan de Radboud Universiteit, en oprichter van digitale zorginnovaties als Parkinson Centrum Nijmegen (ParC), MijnZorgNet en ParkinsonNet): ‘De toekomst van de gezondheidszorg’. In zijn lezing geeft hij zijn bevlogen visie op de toekomst van de zorg: een wereld waarin patiënten en zorgverleners samen werken aan de gezondheid van mensen. 

Jump movement! Zet al uw opgedane kennis meteen om in actie: we sluiten de dag energiek af met een gesprek waarbij het hele publiek aan bod komt. Ineke Hurkmans begeleidt de Jump, een methode waarmee u in 7 korte stappen inzicht krijgt in uw visie op gendersensitieve gezondheidszorg en hoe u in beweging kunt komen. Hoe gaat u morgen met dit thema aan de slag?

Spekers: prof. dr. Bas Bloem, Ineke Hurkmans

16.00 uur

Afsluitend napraten en borrel


       
Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Alliantie Gender & Gezondheid.