Online congres intensivering armoede- en schuldenaanpak – Ministerie van SZW

Samen de gevolgen van de coronacrisis opvangen!

 

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor Nederland. Mensen komen door de crisis acuut inde financiële problemen.
De gevolgen voor armoede en schuldenproblematiek zullen zich de komende maanden manifesteren. Het kabinet treft daarom nu maatregelen om de financiële gevolgen van de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken.
 
Om tot een geïntensiveerde aanpak op het armoede- en schuldenbeleid te komen heeft het ministerie van SZW, samen met VNG en Divosa, rondetafelgesprekken georganiseerd. De uitkomsten van deze rondetafelgesprekken en de daaruit voortvloeiende acties staan tijdens het online congres centraal.