aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Presentatie Continu Bezoekersonderzoek Benchmark

14 februari 2012

15:15 - 15:30

Inloop

15:30 - 16:15

Presentatie Hendrik Beerda

16:15 - 16:45

Vragen halfuurtje

16:45 - 17:00

Toekomst Continu Bezoekersonderzoek

17:00 -

Borrel

jouw online aanmeldformulier
 jouw online aanmeldformulier