aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Presentatie Continu Bezoekersonderzoek Benchmark

14 februari 2012

15:15-15:30

Inloop

15:30-16:15

Presentatie Hendrik Beerda

16:15-16:45

Vragen halfuurtje

16:45-17:00

Toekomst Continu Bezoekersonderzoek

17:00-

Borrel