Uitnodiging CPA Privacy Symposium 2019

 

Privacysymposium  ‘AVG, een tussenstand’

De impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

31 januari 2019 van 13:00 tot 18:00 uur, De Rode Hoed te Amsterdam

In het kader van de week van de Privacy organiseert de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (CPA) op 31 januari 2019 de vierde editie van het Privacy symposium. Dit jaar is het thema ‘AVG, een tussenstand’.

Hieronder treft u een kort overzicht van de interessante onderwerpen die besproken zullen worden.

U kunt deze uitnodiging ook doorsturen naar een collega.

 

Overzicht

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is al sinds 2016 in werking getreden en vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De AVG zorgt voor meer verantwoordelijkheden voor organisaties, waaronder overheden, voor de verwerking van persoonsgegevens. De bevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens tot het opleggen van boetes is aanzienlijk uitgebreid.

Inmiddels is de AVG ruim zes maanden van toepassing. Hoe is  de implementatie van de AVG in het publieke sector verlopen en wat zijn de resultaten tot nu toe? Tijd om te evalueren!

Ketenbesluiten

Als de overheid gaat samenwerken en gegevens deelt, lijkt dat goed nieuws voor de burger; niet meer elke keer opnieuw je gegevens insturen en iedereen praat over hetzelfde. Door keteninformatisering worden veranderingen in gegevens soms binnen 24 uur door de hele overheid verspreid. Tegelijk is dit ook de zwakke plek; als dit gegeven fout is of blijkt te zijn, ligt het ook overal. Tijdens het symposium zal worden ingegaan op de gevolgen die het werken met ketens heeft op de rechtsbescherming van individuele burgers en worden  voorstellen gedaann om tot verbeteringen te komen.  

Intern Gemeentelijk Meldpunt Ketenfouten

Door het veelvuldig hergebruik van onjuiste gegevens uit basis- en kernregistraties door gemeentelijke en landelijke overheidsorganisaties kunnen burgers het overzicht verliezen (waar gaat het mis) en enorm in de knel komen te zitten. Het Gemeentelijk Meldpunt Ketenfouten (GMK) zorgt voor een integrale afhandeling van ketenfouten in de basisregistraties (denk aan bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen) die ver doorwerken binnen de overheid. Tijdens het symposium zal worden ingegaan op het bestaan en de werkwijze van het Gemeentelijk Meldpunt Ketenfouten.  Een college van de Intern Gemeentelijk Meldpunt Ketenfouten, de Ombudsman Metropool Amsterdam (de heer A. Zuurmond) en burgers van de gemeente Amsterdam zullen aanwezig zijn.

 

Graag tot ziens,

Ulco van de Pol, voorzitter CPA en

Talar Kalayciyan, ambtelijk secretaris CPA

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren