31 januari 2019

13:00 - 13:45

Inchecken en ontvangst

14:00 - 14:05

Opening symposium door de voorzitter van de CPA, de heer U. van de Pol

14:05 - 14:30

Aftrap door de Wethouder mevrouw T. Meliani

14:30 - 15:00

'Ervaringen AVG implementatie' door de Functionaris Gegevensbescherming Amsterdam, mevrouw H.E. Kruijt

15:00 - 15:30

'Ervaringen met de AVG in de publieke sector' door directeur  Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering van de Autoriteit Persoonsgegevens, de heer T. Drouen

15:30 - 15:45

Pauze

15:45 - 16:15

'Ketenbesluiten& Rechtsbescherming' door universitair docent aan ELaw instituut van de universiteit Leiden en zelfstandig adviseur Al en Recht, mevrouw M. van Eck

16:15 - 16:45

'Bestaan en werkwijze intern Gemeentelijk Meldpunt Ketenfouten' door adviseur gegevensmanagement Basisinformatie gemeente Amsterdam, mevrouw L. Mors em  Ombudsman Metropool Amsterdam,  de heer Arre Zuurmond.

16:45 - 17:00

Afsluiting door de CPA voorzitter, de heer U. van de Pol

17:00 - 18:00

Borrel

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren