vrijdag 2 oktober 2020 

13.00 - 13.30

Korte uitleg over praktische zaken

Introductie van het thema

Introductie van de sprekers

13.30 - 14.45

presentatie Birsen Taspinar

Birsen Taspinar zal eerst een algemeen kader schetsen rond racisme-stress. M.b.v. het Topoi-model (Interculturele gespreksvoering, Hoffman, 2009) spitst ze dit toe op racisme-stress binnen de hulpverlening en belicht welk impact racisme-stress heeft op zowel individuen als groepen. Het is van belang dat hulpverleners rondom dit thema een groter bewustzijn ontwikkelen. Taspinar reikt concrete interventies aan die helend kunnen zijn en racisme-stress binnen de hulpverlening kunnen doen helpen afnemen zodat de therapiesituatie ook in dat opzicht een safe space is.

14.45 - 15.00 intermezzo
15.00 - 16.15

presentatie Roxane Warring 

Roxane Warring neemt in haar lezing/workshop de deelnemers mee in haar interpretatie van creating safe spaces met betrekking tot o.a. racisme en staat stil bij de factor macht in de therapeutische relatie en hoe men naar het idee van 'beschermjassen' zoals vertolkt door Tjin a Djie (2016) een veilige transitionele ruimte kan creëren. Naar aanleiding van een sessie van Rogers  uit 1974 reflecteert zij op hoe racisme een thema kan zijn in de therapieruimte en in hoeverre liefdevolle aandacht en oprechte nieuwsgierigheid vanuit de therapeut hierbij voldoende zijn. Vervolgens laat  zij deelnemers kennismaken met het therapeutisch instrument Location of Self.  

16.15 - 16.30 vragen – uitwisseling met deelnemers 
16.30-17.00 Voor degenen die dat willen is er gelegenheid na te praten en ervaringen uit te wisselen in kleine groepen

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren