Birsen Taspinar  

Birsen Taspinar is psychologe en systeemtherapeute. Omdat zij van oordeel was dat psychologie niet zonder culturele betekenis-systemen beschouwd kan worden, studeerde ze daarna sociale en culturele antropologie. Bij haar dagelijkse werk als therapeute ziet ze hoe migratie zowel verrijkend als verwoestend kan werken in het leven van mensen. Ze is in Vlaanderen al meer dan tien jaar bezig met het thema racisme in psychotherapie.  Daarnaast schrijft ze ook columns voor het magazine Mo.

Roxane Warring 

Roxane Warring is psycholoog en (transcultureel) systeemtherapeut bij FamilySupporters. Daarnaast werkt zij als trainer en docent op het gebied van systemen en cultuur, onder andere voor CTTO (Collectief voor Transculturele trainingen en Onderwijs), RINO, Euthopia en hogescholen. Zij is co-auteur van het boek 'Verschillen Omarmen' (2018), een geheel herziene versie van het boek 'Transculturele Vaardigheden voor Therapeuten' van Nel Jessurun uit 2010. Het omgaan met verschillen – met name qua cultuur, etniciteit, sociale klasse, seksualiteit, gender en religie – boeit en puzzelt haar. Interessegebieden daarnaast zijn (huiselijk) geweld en (intergenerationele overdracht van) trauma. Zij schreef een essay over relationele dynamieken in de Afro-Caribische systemen. Zij probeert in haar werk allerlei problematiek te plaatsen in de bredere sociaal-maatschappelijke context.   

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren