Crisismanagement: Besluitvorming in onzekere tijden (Round 1 & 2)

Stel, je bent een bestuurder van groot bedrijf, instelling of gemeente en je wordt geconfronteerd met een onverwachte crisissituatie (zoals een fraudezaak, datalek of een geweldsincident met veel impact). Er komt veel op je af en je moet onder tijdsdruk besluiten nemen. Je mist informatie en krijgt tegengestelde adviezen. Gevraagd en ongevraagd komen allerlei vraagstukken op je af en ook de media oefent druk uit. Wat doe je? Hoe houd je orde en overzicht in deze chaos? En hoe zorg je voor een ‘juist’ besluit? 

In deze workshop ga je aan de slag met een crisisoverleg. Je ervaart hoe het is om als voorzitter of adviseur bij te dragen aan het crisisbesluitvormingsproces. Ook krijg je tijdens deze workshop meer te weten over het COT – Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Wat houdt het werk als adviseur crisismanagement nu precies in? Met welke vragen komen bedrijven en overheden naar je toe? Daarnaast krijg je meer te horen over de arbeids- en stagemogelijkheden bij het COT.

Octavi Hermans is sinds 2013 werkzaam bij het COT als trainer-adviseur. Daarvoor werkte zij in het bedrijfsleven en bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze heeft een achtergrond in Europese Studies en Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief (Universiteit Utrecht, 2008).

Het COT is gespecialiseerd in advisering, onderzoek, trainingen en oefeningen op het gebied van veiligheids- en crisismanagement. Opdrachten waardoor het COT bekend heeft gekregen zijn onder meer de vuurwerkramp in Enschede, de zedenzaak in Amsterdam, het schietdrama in Alphen aan de Rijn en het onderzoek naar de strandrellen in Hoek van Holland.

event registration made easy
 event registration made easy