Cursus gezondheidsrecht voor artsen

Nieuwe datum volgt
Vleuten, Utrecht

Accreditatie voor artsen (3 punten, ABAN)

In de gezondheidszorg stikt het van de wet- en regelgeving. Heeft u het overzicht? Waarschijnlijk niet en dat is begrijpelijk. Toch wordt er van u verwacht dat u op de hoogte bent!

Tijdens deze cursus krijgen deelnemers een update van de wet- en regelgeving in hun beroepspraktijk. Theorie en praktijk wisselen elkaar af.

Aan bod komen:

  • Patiëntenrechten: toestemming, informatie, dossiervorming en beroepsgeheim.
  • Wilsonbekwame en minderjarige patiënten: bepaling wilsbekwaamheid, vertegenwoordigers, knelpunten vertegenwoordiging en besluitvormingsproces ouders/kind/hulpverlening.
  • Kwaliteit en veiligheid: incidenten, calamiteiten, medische fouten, toezicht IGJ.
  • Klacht- en tuchtrecht: klachtenprocedure binnen instelling, tuchtprocedure en andere procedures.

Door de beperkte groepsgrootte is er veel ruimte voor vragen en eigen casuïstiek van de deelnemers.

Deelnemers kunnen vooraf hun voorkeuren m.b.t. het programma opgeven zodat het programma zo goed mogelijk op de deelnemers kan worden afgestemd.

vooraankondiging
 vooraankondiging