JA, ik schrijf mij in voor de CVRM nascholing op woensdag 4 december a.s. in Amsterdam

Praktijkadres

In het kader van GDPR leeft Springer de wet- en regelgeving na zoals deze wordt gesteld door deze wet. Voor deze nascholing geldt dat het een samenwerking betreft tussen Springer en Amgen en dat zij elk hun eigen doel en middelen bepalen in de verwerking van persoonsgegevens. Springer en Amgen** zijn daarmee afzonderlijk verwerkingsverantwoordelijken. De privacyvoorwaarden vindt u hier: Springer Healthcare.

 

** Amgen BV kan uw persoonsgegevens verwerken om aan Amgen’s professionele en wetenschappelijke activiteiten en wettelijke vereisten te voldoen. Amgen is een multinational en onderhoudt datacenters wereldwijd, waaronder in de Europese Unie en in de Verenigde Staten (wereldwijde hoofdkantoor van Amgen Inc.). Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan andere Amgen-bedrijven of aan leveranciers die Amgen ondersteunen en zich buiten uw land bevinden. Sommige van deze landen vereisen mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als het land waarin u zich bevindt; uw persoonsgegevens worden echter pas overgedragen nadat er is vastgesteld dat er voldoende waarborgen zijn getroffen om deze informatie te beschermen (standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie). Overdracht van persoonlijke informatie binnen Amgen en haar groepsentiteiten volgen de relevante wetgeving en onze bindende bedrijfsregels (BCR's). Voor meer informatie over de BCR’s  van Amgen, zoals uw mogelijkheid om en klacht in te dienen omdat uw persoonsgegevens niet zijn verwerkt volgens deze regels, gaat u naar http://www.amgen.com/bcr/ Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen of van het recht op gegevensportabiliteit gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met uw Amgen Data Protection Officer via privacyoffice@amgen.com Raadpleeg de uitgebreide versie van deze privacyverklaring op de volgende link: https://www.amgen.nl/privacy-verklaring/