Update CVRM standaard 2019

Update CVRM standaard 2019

Inschrijving is mogelijk middels onderstaande aanmeldingsformulier voor huisarts, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistenten.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, er is plaats voor maximaal 50 personen per avond. 

Als u interesse heeft om deel te nemen aan deze nascholing, verzoeken wij u vriendelijk om zich in te schrijven, uiterlijk vóór 23 september 2019.

De standaard 2019 wordt op veel essentiële punten aangepast, waardoor een goede voorbereiding noodzakelijk is. De grootste verandering zit hem in de risicoschatting; de indeling primaire en secundaire preventie is verlaten. We spreken van zeer hoog-, hoog- of laag tot matig verhoogd risico. De weging van diabetes, nierschade en bijvoorbeeld overgewicht is aanzienlijk anders dan in de vorige standaard. Hiermee is de nieuwe standaard veel meer op het risico van de individuele patiënt gericht en wordt het minder een kookboek en dus wat lastiger te hanteren. Naast veel andere aanpassingen is er ook veel aandacht voor ouderen en tools om risico met je patiënten te bespreken. Deze nascholing leidt je door de hele standaard en geeft snel duidelijkheid over de nieuwe richtlijnen die erin staan.

Omschrijving en leerdoelen

  • Kennis over veranderingen standaard CVRM 2019
  • kennis over risicoschatting en communicatie, handvatten en beperkingen
  • Kennis over streefwaarden diverse situaties betreffende bloeddruk en LDL-cholesterol
  • Kennis over behandeldoelen ouderen en jongeren

Doel:
De deelnemer kan op een juiste manier de nieuwe standaard CVRM in de praktijk toepassen

Online e-learning/ pre-toets: 

Voorgaand aan de scholing kunnen deelnemers een online e-learning/ pre-toets maken dit kan door een account te maken via: 

Ga naar: www.scemonline.nl
Klik op: nieuw account aanmaken


Accreditatie:
Accreditatie voor de cursus wordt aangevraagd voor Huisartsen, NVvPO, V&VN en VSR. Er worden per groep 2 punten toegekend. 

Attentie
Meld u zich binnen één week voor aanvang van de nascholing af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedrag zal aan de huisartsenpraktijk worden gefactureerd

De cursus gaat alleen door bij voldoende deelnemers en of kan verplaatst worden naar een andere datum. 

conferentie organiseren
 conferentie organiseren