Alain Thys over de klant van 2025
 

Als eerste keynote speaker komt Alain Thys aan het woord, een internationaal vermaarde CX-expert. Thys zal ingaan op de klant van 2025 en wat die verwacht. Dat technologie daarbij een belangrijke rol speelt, zal niemand verbazen. Echter, ook de menselijke maat moet niet uit het oog worden verloren. Alleen organisaties die klanten verrassen met zinvolle, memorabele ervaringen die kunnen worden gedeeld met anderen, zullen die klant van de toekomst kunnen blijven boeien en binden. Net als de medewerkers die voor die ervaringen zullen moeten zorgen. Lukt dat niet, dan rest er niets anders dan puur op prijs en gemak te handelen. Het liefst digitaal, zonder tussenkomst van wie dan ook. Aldus Alain Thys. Voorwaar een uitdagende en wellicht ook verontrustende visie.

Zijn boodschap:

"Tomorrow, good won't be good enough. Technological, social and environmental trends are changing experience expectations at an ever-increasing rate. Only companies that differentiate themselves with meaningful, memorable and shareable experiences will retain their customers, attract the right talent and secure continued funding. The rest will be commoditised or disrupted."

Dat is ook precies waarom u moet komen. U wordt uitgedaagd om de opgedane inzichten te vertalen naar uw eigen organisatie en verdienmodel.

Bezoek zijn website http://www.alainthys.com/ om meer over hem en over het thema te lezen.

CX in de praktijk: Bastiaan Barenbrug
 

Barenbrug uit Nijmegen is van oudsher een bedrijf dat vooral gericht is op innovatie (veredeling) van graszaad, dus productgericht. CEO Bastiaan Barenbrug, (mede)eigenaar van grasspecialist Barenbrug, zal als tweede spreker ingaan op de vraag waarom en hoe Barenbrug zich aan het omvormen is tot een bedrijf dat CX in de praktijk brengt, altijd en overal (Barenbrug opereert internationaal). Dat is niet altijd even gemakkelijk en gaat in elk land weer anders. Het vraagt om visie en aandacht van de leiding, maar ook – en niet in de laatste plaats – om consequent en consistent voorbeeldgedrag van diezelfde leiding.

Een inspirerend en mooi praktijkvoorbeeld over de toepassing van CX op strategisch niveau in hun organisatie. 

Meer informatie over Barenbrug is te vinden op hun website: www.barenbrug.com. 

 

uitnodiging
 uitnodiging