Kansen in (Zuid)-Duitsland voor Nederlandse Cyberondernemers

Kansen voor de cybersecurity sector in Zuid-Duitsland
Veel Zuid-Duitse mkb bedrijven staan pas aan het begin van hun digitale transformatieproces. Met name de industriële productie maakt momenteel een grote digitale (inhaal)slag. Hierdoor verwacht men vooral in deze sector aanzienlijke mogelijkheden voor cybersecurity toepassingen. Slimme en autonome rijconcepten en het veilige beheer van online gegevens zijn ook een drijvende kracht achter de vraag naar cybersecurity oplossingen in Zuid-Duitsland. Daarnaast investeert alleen het Bondsland Beieren tot 2022 5,5 miljard euro in de digitalisering van het Beierse mkb. Met het oog op deze ontwikkelingen zien wij enorme zakelijke kansen voor de Nederlandse cybersecurity sector.

Schade cyberaanvallen Duitsland
Criminele aanvallen op bedrijven veroorzaken recordverliezen in Duitsland. Sabotage, gegevensdiefstal of spionage leiden voor de Duitse economie tot een totaal jaarlijks verlies van 102,9 miljard euro. De schade is bijna twee keer zo groot als enkele jaren geleden (2016/2017: 55 miljard euro per jaar). Driekwart van de bedrijven (75 procent) werd de afgelopen twee jaar getroffen door cyberaanvallen, nog eens 13 procent vermoedt dit.

Duitse investeringen op het gebied van cybersecurity
De vraag naar technologieën en oplossingen om de IT-beveiliging in Duitsland te verbeteren is groter dan ooit tevoren: in 2019 gaven Duitse bedrijven ongeveer 4,6 miljard euro uit aan hardware, software en diensten binnen de cybersecurity sector. Dit is een recordhoogte en 10 procent meer dan in 2018 (Bron: BITKOM). De omzetgroei in cybersecurity oplossingen lag in 2018 rond de 9 procent en groeide daarmee vijf keer sterker dan de Duitse economie in het algemeen. In 2018 werd in Duitsland ongeveer 4,2 miljard euro omgezet in de cybersecurity branche. Dit maakt Duitsland, na het Verenigd Koninkrijk, de op één na grootste cybersecurity markt in Europa. Voor 2020 wordt een verdere groei van 7,5 procent tot 4,9 miljard euro verwacht. De Duitse cybersecurity markt heeft een zeer sterke verwachte gemiddelde groei van 9,2 procent (2016 – 2021), dit is het hoogste percentage binnen Europa (Bron: BITKOM).

Waarom Zuid-Duitsland?
Voor Nederland is Duitsland onze belangrijkste partner, zowel politiek als economisch. Of het nu gaat over samenwerking in Europa, over innovatie of over handelsbetrekkingen, we werken met niemand zo nauw samen als met onze oosterburen.

Dat zien we ook terug in de handelscijfers. Duitsland is voor Nederland met afstand de belangrijkste handelspartner. En met een handelsvolume van circa € 190 miljard behoort de Nederlands-Duitse economische vervlechting tot de grootste ter wereld. Nederland kocht in 2018 Duitse goederen ter waarde van € 78 miljard en heeft zijnerzijds goederen ter waarde van € 113 miljard aan Duitsland geleverd. Dat is meer dan wat Nederland aan, het Verenigd Konikrijk (€ 39,5 miljard), Frankrijk (€ 39 miljard) en de Verenigde Staten (€ 23 miljard) samen heeft geëxporteerd.

Iets meer dan een kwart van de Nederlandse export naar Duitsland gaat naar de Zuid-Duitse deelstaten Beieren, Baden-Württemberg en Hessen. Dat maakt van Zuid-Duitsland een voor Nederland zeer economische belangrijke regio met kansen voor ondernemers aan beide kanten van de grens. Dus ook voor u!

Zuid-Duitsland: Motor van de Duitse economie
Ook binnen Duitsland zelf spelen de zuidelijke deelstaten een belangrijke rol. Zuid-Duitsland draagt meer dan 40% bij aan het totaal Bruto Binnenlands Product (BBP) van Duitsland. Deze regio doet het bovengemiddeld goed met de hoogste economische groei en de laagste werkloosheid van de hele Bondsrepubliek. De investeringsquote ligt hoger dan gemiddeld in Zuid-Duitsland. In de deelstaten Beieren en Baden-Württemberg worden per inwoner twee keer zoveel patenten aangevraagd als gemiddeld in Duitsland. Nederland kan het innovatieve en groeiende karakter van deze regio goed benutten.

Ook wat betreft de internationale handel zijn Beieren, Baden-Württemberg en Hessen koplopers onder de Duitse deelstaten. De Zuid-Duitse regio is dan ook de grootste exporteur naar Nederland. Tegelijkertijd liggen er voor bedrijven uit Nederland ook nog veel kansen. Het Nederlandse marktaandeel in Zuid-Duitsland bedraagt momenteel slechts 6% (bron: Duitsland in Cijfers, maart 2020). Daar is dus nog een wereld te winnen. Het is dan ook belangrijk dat Nederland meer bekendheid krijgt in Zuid-Duitsland. Het buitenlandnetwerk zet zich daarvoor in. Samen met onze partners in Nederland en Duitsland zetten we Nederlandse ondernemers op de kaart!

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren