Dare2Cross: Smart Production

Dare2Cross: Smart Production

Aanmelden voor Dare2Cross | Smart Production / Workforce for the future
 

Een geslaagde cross-sectorale samenwerking vraagt om een goede samenstelling van de deelnemers. Daarom is deelname aan Dare2Cross: | Smart Production / Workforce for the future beperkt.