Zonder een goede informatievoorziening is het onmogelijk een effectieve veiligheidsorganisatie te zijn. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de informatievoorziening van onze veiligheidsregio goed is georganiseerd en goed aansluit bij de ontwikkelingen binnen incidentbestrijding, risicobeheersing, crisisbeheersing en de bedrijfsvoering in onze veiligheidsregio.

 Informatie is van levensbelang. Of het nu gaat om optreden bij incidenten, het geven van voorlichting of het inschatten van risico’s. In ons werk hebben we dagelijks met informatie te maken. Informatie is overal. Daarom investeren we in een goede informatievoorziening.

 Er gebeurt heel veel op het gebied van de Informatie voorziening. De ontwikkelingen op IV gebied gaan snel, zijn complex en kosten veel geld.

 Ook de komende twee jaar wordt er flink aan de weg getimmerd als het gaat om de doorontwikkeling en toepassing van onze ‘informatievoorziening’.

 Het is belangrijk dat iedereen hierop aangehaakt is en blijft.

 Daarom organiseren we op 17 september “De dag van de Informatie”.

 We gebruiken “de dag van de Informatie” om de belangrijkste voorgenomen activiteiten op het gebied van de Informatievoorziening –zowel in beheer al in vernieuwing- voor de periode 2018 tot eind 2020 weer voor iedereen helder te maken.  

 


eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren