Moderne Overheid & Informatievoorziening

Moderne Overheid & Informatievoorziening

Workshops & Minilezingen

Beheer de geoliede machine

In de Agilebeheerroom staan we stil bij de vraag: zijn wij als beheer op de toekomst voorbereid en hoe zorgen we met elkaar dat beheer in de toekomst die geoliede machine, wordt/blijft?

Scrum, Agile & DevOps

Welke nieuwe manieren van werken staan onze organisatie ter beschikking om oplossingen voor problemen te ontwikkelen? Laat je inspireren hoe we met Agile, Scrum en DevOps nieuwe mogelijkheden kunnen bieden voor Amsterdam.

 Informatiebeveiliging

Welke uitdaging brengt de doorontwikkeling IV met zich mee voor de informatieveiligheid van de gemeente Amsterdam? En hoe is de IV medewerker daarbij betrokken? 

Privacybescherming

Implementatie en borging privacywetgeving (AVG :Algemene Verordening Gegevensbescherming)  kan toch ook zonder expertisepool privacy? Vormt  een expertisepool een belemmering voor innovatie? En welke bijdrage moet de expertisepool leveren aan Amsterdam in 2020?

Architectuur

Wat betekent de moderne overheid voor jou als architect en wat kan jij als architect die moderne overheid bieden? En wat betekent een expertisepool architectuur voor jou? En wat kan jij bieden aan deze expertisepool?  

Duurzame toegankelijkheid

Anno 2017 is het beschikbaar en (her)bruikbaar maken van informatie meer dan ooit nodig. Maar wat betekent duurzame toegankelijkheid eigenlijk? Welk instrument zetten we in? En hoe organiseren we ons?

Gegevensbeheer/ datamanagement

Speel je warm met de iglo-quiz over datamanagement!  En leer op een leuke manier waarom goed datamanagement nodig is voor een moderne overheid.

Project- en programmamanagement

Project- en programmamanagers: IV-experts in innovatie en realisatie met hart voor de hele stad?

CIO-office nieuwe stijl

CIO-beleid en kaderstelling IV-stelsel. Een last of een lust? Laat je horen.

Beleid zit tussen de oren en is geen papieren exercitie. Wil je meedenken hoe wij samen interactief het beleid en  kaderstelling van het IV-stelsel kunnen aanpassen?  En hoe passen we de IV-governance  en control aan zodat die aansluiten op de digitale transformatie?

Industriële automatisering

To boldly go where no man has gone before? Wat is de betekenis en impact van industriële automatisering? Hoe geven we de integratie van industriële automatisering in de huidige  IV vorm? En wat hebben we als IV daarvoor nodig?

Projectorganisatie fysieke archieven

In aanloop naar de Moderne Overheid en digitaal werken is het noodzaak de geschiedenis van Amsterdam veilig te stellen. Hoor meer over wat daarvoor nodig is!

Accountteams & portfoliomanagement 

Hoe past accountmanagement in een Agile -scrumomgeving? En wat is de rol van de accountmanager:  het gezicht van de IV, inhoudelijk deskundig of vlotte verkoper?

Ateliers, coproductie CTO, IV, OI&S

In een atelier worden hoog gekwalificeerde oplossingen bedacht en ontworpen voor complexe en innovatieve opgaves door multidisciplinaire teams. Het  product daarvan is een  verkenning.  Hier  wordt bestuurders een  go/no go opgegeven voordat de Lab-fase (het project) echt start. We nodigen je uit over dit concept en de werkwijze verder mee te denken en te ontwikkelen.

Met het nieuwe sturen en verantwoorden

PDC, leveringsnormen, jaarplan, kostprijsmodel, portfoliomanagement, dashboard IV. Ontdek de meerwaarde van een goed geborgen sturing en verantwoording en hoe dit jou helpt in het nieuwe werken.

IV markt

De IV-markt bied je de gelegenheid om je collega’s beter te leren kennen. Je  vindt er een breed scala aan topics zoals: Welke kansen de oprichting van de nieuwe rve Heel en Schoon biedt, De samenwerking tussen de business en IV in de digitalisering van de Omgevingswet; Het herontwerpen van MORA (meldingen openbare ruimte Amsterdam) en hoe Applicatielifecylemanagement past binnen de moderne overheid. Daarnaast vind je informatie over de verschillende opleidingsmogelijkheden. Ook is Waternet uitgenodigd om te vertellen hoe zij Agile werken.

 

congressoftware
 congressoftware