16 december 2016

09:00-09:30

Ontvangst en koffie

09:30-09:40

Opening dagvoorzitter Pim van Dun

09:40-09:55

Welkom Nel Draijer, voorzitter NVP

09:55-10:55

The instinctual brain: implications for
society - Mark Solms

10:55-11:25

Pauze

11:25-12:15

Psychotherapie met asielzoekers en
vluchtelingen - Boris Drozdek

12:15-

Lunch

13:40-14:55

Ronde 1 parallelsessies

14:55-15:25

Pauze

15:25-16:40

Ronde 2 parallelsessies

16:40-16:45

Afsluiting Pim van Dun

16:45-17:00

Muzikale afsluiting: Jawa en Shaza Manla

17:00-

Borrel