16 december 2016

09:00 - 09:30

Ontvangst en koffie

09:30 - 09:40

Opening dagvoorzitter Pim van Dun

09:40 - 09:55

Welkom Nel Draijer, voorzitter NVP

09:55 - 10:55

The instinctual brain: implications for
society - Mark Solms

10:55 - 11:25

Pauze

11:25 - 12:15

Psychotherapie met asielzoekers en
vluchtelingen - Boris Drozdek

12:15

Lunch

13:40 - 14:55

Ronde 1 parallelsessies

14:55 - 15:25

Pauze

15:25 - 16:40

Ronde 2 parallelsessies

16:40 - 16:45

Afsluiting Pim van Dun

16:45 - 17:00

Muzikale afsluiting: Jawa en Shaza Manla

17:00

Borrel

registratiepagina evenementen
 registratiepagina evenementen