a. Van slachtoffer naar dader: schematherapie in de TBS-kliniek - Truus  Kersten

Hoe kunnen slachtoffers van emotionele verwaarlozing, vernedering,  mishandeling en seksueel misbruik zich ontwikkelen tot daders in ernstige (agressieve) delicten, vanuit het perspectief van de schematheorie (J. Young)?  Aan de hand van casuïstiek zien we hoe door limited reparenting en het werken met schemamodi zowel het slachtoffer/traumastuk als het daderstuk behandeld kan worden bij TBS-patiënten met ernstige persoonlijkheidsproblematiek (waaronder psychopaten). De belangrijkste  resultaten uit de RCT van David Bernstein en Arnoud Arntz e.a. worden gepresenteerd.

 

b. Boosheid bij de patiënt: therapeutisch ongemak of de poort naar een helend therapeutisch proces? - Herman Veerbeek

Terwijl agressie in evolutionair opzicht een essentiële rol vervulde, lijkt boosheid tot een taboe te zijn verworden. In deze sessie wordt boosheid beschouwd als een ‘normale reactie op abnormale omstandigheden’ en als zodanig middels een vernieuwende behandeling ‘verwerkt’ in plaats van gepoogd te ‘controleren’.

 

c. De invloed van dreiging of de gehechtheidsrelatie met de psychotherapeut - Jan Derksen

Dreiging rammelt aan het basisvertrouwen van mensen. De kwaliteit van de affectieve moeder - kindrelatie bepaalt onder meer de basic trust en deze determineert vele typen psychische aandoeningen. De kwaliteit van het gehechtheidspotentieel van een cliënt bepaalt de diepgang van de psychotherapie. De vraag is of een hoger angstniveau ontstaan door de maatschappelijke dreiging, invloed heeft op de wijze van hechting die in psychotherapie ontstaat. Kan het zijn dat de gehechtheid in de behandelrelatie meer wordt afgeweerd als gevolg van een verhoogd angstniveau in onze samenleving? Wat betekent externe dreiging voor interne veiligheid? Wat betekent externe dreiging voor de hulpvraag van mensen? Op welke wijze wordt dit bemiddeld door de kwaliteit van het gehechtheidspotentieel bij mensen?

d. Geweld van alledag. Groeps- en individuele therapie - Frits van Hest

Nu geweldservaringen onze behandelkamers binnenkomen, is het de vraag hoe wij als therapeuten moeten handelen. Onorthodoxe werkwijzen met behoud van professionaliteit zijn dan nodig. Groepstherapie is een vorm waarbinnen getraumatiseerden kunnen leren om medemensen weer te vertrouwen. Veel aandacht gaat uit naar het bewaren van  randvoorwaarden: waarom komt een cliënt niet opdagen, kun je elkaar verstaan (letterlijk), hoe ga je om met afstand en nabijheid. Naast het gebruik van groepsdynamiek worden ook (rouw)rituelen, narratieve methoden en, psychodramavormen ingezet. In deze sessie is aandacht voor de groter groep: welke verantwoordelijkheid heeft de therapeut als professional, werknemer en als individuele burger, nu het geweld Nederland heeft bereikt?

e. Psychotherapie en cultuur: praktische handvaten - Mario Braakman

In deze interactieve sessie is er aandacht voor het in kaart brengen van de culturele achtergrond en hoe hier mee om te gaan in de psychotherapeutische behandeling bij patiënten van niet-westerse komaf.

 

 

f. Als dreiging en geweld de normaalste zaak van de wereld is… - Milka van Est

Geboren worden en opgroeien als veiligheid en liefdevolle zorg ontbreekt, laat sporen na in lichaam en geest. We zullen ervaringsgericht stilstaan bij deze effecten en hoe dit het dagelijks leven beïnvloedt.

 

 

 

 

 

registratiepagina evenementen
 registratiepagina evenementen