Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Dag van het Wonen.

Hier kunt u informatie vinden over Dag van het Wonen die wordt georganiseerd op 10 december 2015. Deze werkconferentie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het onderwerp wonen in de regio Gooi en Vechtstreek en maakt onderdeel uit van de actualisatie van de Regionale Woonvisie Gooi en Vechtstreek. 

Via deze website kunt u zich aanmelden voor dit evenement, de uitnodiging en routeinformatie inzien.

Gebruik het menu links voor deze functionaliteiten.

Met vriendelijke groet,

De portefeuillehouders wonen
van de regio Gooi en Vechtstreek

 

evenements mailing
 evenements mailing