Het tweede deel van het programma bestaat uit een viertal worskhops over actuele woonthema's. Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende workshops. Bij binnenkomst op 10 december kunt u uw keuze voor één van de workshops maken


Workshop 1: De toegankelijk regio

Centrale vraag

Hoe houden we de regionale woningmarkt toegankelijk voor alle doelgroepen?

Achtergrondinfo

De regio Gooi en Vechtstreek is een populaire woonregio. De vraag is in veel segmenten groter dan het aanbod. Hierdoor staan de toegankelijkheid onder druk, met name voor lage- en middenkomens en kwetsbare doelgroepen.

Sessievragen

1.Voor welke (sub)groepen is de toegankelijkheid een probleem en welke ontwikkelingen zijn hierop van invloed?
2.Is er sprake van ‘missing links’ op de regionale woningmarkt?
3.Welke concrete acties kunnen worden benoemd om de toegankelijkheid voor deze (sub)groepen te vergroten?
4.Welke partijen spelen hierbij welke rol?
5.Wat is de meerwaarde van een regionale aanpak?

Workshop 2: Kansen voor binnenstedelijk bouwen

Centrale vraag

Welke kansen liggen er binnen de regio voor binnenstedelijk bouwen en transformeren?

Achtergrondinfo

Steeds meer mensen willen in of nabij dorps- en stadscentra wonen. Ze kiezen bewust voor de levendigheid van deze plekken waar ook het voorzieningenniveau hoog is.

Binnen de regio zijn er veel kansen voor binnenstedelijk bouwen en transformeren, maar deze projecten zijn niet altijd even gemakkelijk te realiseren. 

Sessievragen

1.Welke concrete kansen voor binnenstedelijk bouwen en transformeren liggen er in de regio?
2.Bieden binnenstedelijk bouwen en transformeren voldoende capaciteit om in de grote vraag te voorzien?
3.Welke belemmeringen spelen een rol bij binnenstedelijk bouwen en transformeren?
4.Welke meerwaarde kan de regio hier in hebben?

Workshop 3: Aanpak bestaande voorraad

Centrale vraag

Hoe maken we de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig?

Achtergrondinfo

Sturingsmogelijkheden door middel van nieuwbouw zijn beperkt. Het overgrote deel van de toekomstige woningvoorraad staat er namelijk al. Het toekomstbestendig maken van de bestaande voorraad vraagt om continue investeringen, zowel in de huur als de particuliere sector.

Sessievragen

1.Welke woningtypen in de bestaande voorraad hebben de komende jaren extra aandacht nodig?
2.Wat zijn de belangrijkste investeringen die moeten worden gedaan?
3.Welke belemmeringen spelen een rol bij de aanpak van de bestaande voorraad (maak zo mogelijk onderscheid tussen huur en koop)?
4.Welke meerwaarde kan de regio hier in hebben?

Workshop 4: Wonen met zorg

Centrale vraag

Hoe kan de regionale woningmarkt het langer zelfstandig wonen faciliteren?

Achtergrondinfo

Ouderen en mensen met een zorgvraag blijven in de toekomst langer zelfstandig wonen. Dit vraagt de nodige aanpassingen, niet alleen in de woningen, maar ook aan de organisatie van de zorg.

Sessievragen

1.Is de woningvoorraad in de Regio Gooi en Vechtstreek toekomstbestendig met het oog op de ontwikkelingen rond wonen met zorg?
2.Welke concrete acties kunnen worden benoemd om de woningvoorraad meer toekomstbestendig te maken?
3.Welke partijen spelen hierbij welke rol?
4.Wat is de meerwaarde van een regionale aanpak?
evenements mailing
 evenements mailing