Datagestuurd werken in de sociale zekerheid

Datagestuurd werken in de sociale zekerheid

Datagestuurd werken in de sociale zekerheid

 

Wanneer mag je (etnisch) profileren? Mag je een schuldenvoorspeller gebruiken zonder dat de klant het weet? Is het proportioneel om gegevens van AirBnB of Marktplaats te downloaden om uitkeringsfraudeurs op te sporen? En is het ethisch verantwoord om data te kopen van commerciële partijen? Ben je nieuwsgierig naar thema’s als ethiek, proportionaliteit, transparantie, privacy en de juridische aspecten van datagestuurd werken in de sociale zekerheid?

Kom dan naar het symposium datagestuurd werken in de sociale zekerheid!

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert in samenwerking met de partners UWV, SVB en de VNG een interactieve dag waarin we met echte casuïstiek en dilemma’s aan de slag gaan. Wissel inzichten uit, discussieer met elkaar en help het ministerie aan input voor een handreiking datagestuurd werken in de sociale zekerheid. Hiermee wil het ministerie van SZW de uitvoeringsorganisaties handvatten bieden over hoe je met thematiek in het kader van data-gestuurd werken om kunt gaan.

Het volledige programma en de locatie worden later bekend gemaakt.

 

ticketverkoop
 ticketverkoop