Datagestuurd werken in de sociale zekerheid

Datagestuurd werken in de sociale zekerheid

Datagestuurd werken in de sociale zekerheid

 

Datagestuurd werken helpt om slimmer en effectiever te werken bij het nemen van beslissingen. De mogelijkheden en toepassingen met datagestuurd werken zijn soms complex, zeker naar mate met grotere datasets en meer partijen samengewerkt wordt. Maar het kan ook erg veel opleveren.

Denk bijvoorbeeld aan een schuldenvoorspeller die klanten preventief kan helpen door hen de weg te wijzen naar de juiste hulp. Of aan het schrijven van een script waarmee je gegevens van Marktplaats kunt downloaden of het kopen van gegevensbestanden van Postnl om effectiever te kunnen handhaven. Dit zijn voorbeelden van datagestuurd werken die in de sociale zekerheid praktisch mogelijk zijn, maar waarbij automatisch vragen opkomen over thema’s als ethiek, proportionaliteit, transparantie, privacy en juridische (on)mogelijkheden. 

Over de vraag hoe je met deze thema’s om moet gaan, organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samen met Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) de bijeenkomst: ‘datagestuurd werken in de sociale zekerheid’. Tijdens het symposium leveren de deelnemers input op diverse dilemma’s die voortkomen uit echte casuïstiek. Met de input hoopt het ministerie van SZW uiteindelijk de uitvoeringsorganisaties en de gemeenten meer handvatten te kunnen bieden over hoe je met thema’s en dilemma’s gelinkt aan datagestuurd werken in de sociale zekerheid om kunt gaan.

 

U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor dit symposium.

 

 

ticketverkoop
 ticketverkoop