Dutch CardioVascular Alliance

Hart- en vaatziekten vormen nog altijd dé gezondheidsuitdaging van deze tijd. Door excellent onderzoek zijn we steeds beter in staat om acute uitingen zoals infarct, plotse dood en beroerte te behandelen. Hart- en vaatziekten zijn meer chronisch van aard geworden. Samen met toenemende veroudering, diabetes en overgewicht leidt dit naar verwachting tot twee miljoen chronisch zieke hartpatiënten in 2030.

De Dutch CardioVascular Alliance is, samen met onze toponderzoekers, een unieke krachtenbundeling van twaalf leidende partijen in de financiering van onderzoek en implementatie van innovaties. Door optimale samenwerking op nationaal niveau tussen patiënten, artsen, wetenschappers, bedrijfsleven en financiers willen we de komende tien jaar een kwart minder ziektelast door hart- en vaatziekten realiseren. Hiervoor gaan we één miljard euro mobiliseren en onderzoeksresultaten sneller naar de patiënt brengen.

Hoe we dat precies gaan doen en hoe u daaraan kunt bijdragen? Dat vertellen we u graag bij de publieke lancering van dit initiatief op woensdag 12 september 2018 van 15:30 tot 18:00 in Muntgebouw te Utrecht (Leidseweg 90, Utrecht).

Na de officiële lancering en een inhoudelijk programma is er gelegenheid om met onderzoekers, beleidsmakers, financiers en ondernemers kennis te maken en een toost uit te brengen op de toekomst van de Dutch CardioVascular Alliance.

De partners van de Dutch CardioVascular Alliance hopen u op 12 september bij de lancering te mogen begroeten!

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren