12 september 2018

15:30 - 16:00

Ontvangst en registratie

16:00 - 16:15

Kort welkomstwoord

16:15 - 16:20

Animatievideo 'the Dutch CardioVascular Alliance in 75 seconden'

16:20 - 16:45

Wat is en beoogt de Dutch CardioVascular Alliance?

16:45 - 17:30

Op de snijtafel: panelgesprek

17:30 - 17:50

Hier doen we het voor

17:50 - 18:10

Keynote en lancering

18:10

Heffen van het glas

uitnodiging
 uitnodiging