29 oktober 2015

09:30-10:00

Ontvangst met koffie en thee

10:00-10:15

Opening en welkom door College van Bestuur Hogeschool Rotterdam

10:15-11:00

Lezing 'Aandacht voor talent in de school' door dr. Saskia Tjepkema, adviseur en coach bij Kessels & Smit, The Learning Company.
Saskia voert adviesprojecten en onderzoek uit in onderwijs-, overheids- en profitorganisaties op het gebied van leren & vernieuwen, leiderschap, samenwerking & zelforganisatie in school en werk en persoonlijke coaching en groei. Ook heeft ze interim-ervaring als leidinggevende in het onderwijs. Het thema ‘talent’ is een rode draad in veel van haar projecten.

11:00-11:45

Studentenpanel: ervaringsdeskundigen vertellen over hun studiemotivatie en ervaringen binnen het hbo.

11:45-12:45

(Netwerk)lunch

12:50-13:30

Informatieronde 1

13:35-14:15

Informatieronde 2

14:15-14:45

Pauze

14:45-15:25

Informatieronde 3

15:30-16:10

Informatieronde 4

16:15-17:00

Borrel