29 oktober 2015

09:30 - 10:00

Ontvangst met koffie en thee

10:00 - 10:15

Opening en welkom door College van Bestuur Hogeschool Rotterdam

10:15 - 11:00

Lezing 'Aandacht voor talent in de school' door dr. Saskia Tjepkema, adviseur en coach bij Kessels & Smit, The Learning Company.
Saskia voert adviesprojecten en onderzoek uit in onderwijs-, overheids- en profitorganisaties op het gebied van leren & vernieuwen, leiderschap, samenwerking & zelforganisatie in school en werk en persoonlijke coaching en groei. Ook heeft ze interim-ervaring als leidinggevende in het onderwijs. Het thema ‘talent’ is een rode draad in veel van haar projecten.

11:00 - 11:45

Studentenpanel: ervaringsdeskundigen vertellen over hun studiemotivatie en ervaringen binnen het hbo.

11:45 - 12:45

(Netwerk)lunch

12:50 - 13:30

Informatieronde 1

13:35 - 14:15

Informatieronde 2

14:15 - 14:45

Pauze

14:45 - 15:25

Informatieronde 3

15:30 - 16:10

Informatieronde 4

16:15 - 17:00

Borrel