Informatierondes


Op de decanendag zelf ontvangt u gedetailleerde informatie over de inhoud van de informatierondes. U kunt dan ter plekke uw definitieve keuzes maken.


De volgende onderwerpen komen in de informatierondes aan de orde:

Brede Bachelor Social Work – De Haagse Hogeschool
De Haagse Hogeschool is voornemens per september 2016 de Brede bachelor Social Work aan te bieden. Binnen deze opleiding vallen de opleidingen Culturele Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening. In deze informatieronde hoort u alles over deze brede opleiding.

Wereldburgerschap –  De Haagse Hogeschool
Een van de profileringsaspecten van De Haagse Hogeschool, is de student op te leiden tot Wereldburger. Wereldburgerschap houdt o.a. in betrokkenheid bij mondiale vraagstukken en participatie in de pluriforme maatschappij van vandaag en morgen. Hoe vertaal je dat in het onderwijs? Hoe kunnen wij (toeleverend onderwijs en HHS) leren van elkaars ervaringen en kennis?

Gamification in het onderwijs – Hogeschool Leiden
De workshop 'Gamification in het onderwijs' zal gaan over gamification in het onderwijs aan de hand van het best practice voorbeeld van de zogenaamde 'Challenge Weeks' van de opleiding Informatica van Hogeschool Leiden. 

Motivatie door middel van filosofie, kunst en pedagogie – Hogeschool Leiden
De opleidingen Vrijeschool Pabo, Docent Dans Euritmie en Docent Muziek van Hogeschool Leiden zijn een drietal opleidingen waarin filosofie, kunst en pedagogie samen komen in een beroep wat gericht is op onderwijs in Nederland (en buitenland). De specifieke insteek van de opleidingen - in samenhang met begeleiding en aandacht voor het individu - maakt dat 'motivatie' kern is van de keuze voor deze opleidingen. In deze informatieronde maakt u kennis met de opleidingen en hoe gewerkt wordt vanuit de motivatie van de student.

Studiekeuzeproces en studievoortgang - Hogeschool Inholland
De basis voor deze workshop ligt in een PhD studie waarbij o.a. onderzocht is hoe aankomende studenten tot een bepaalde studiekeuze komen en wat de rol is van ondersteuning bij het studiekeuzeproces. Binnen het brede onderzoeksthema ‘ studiekeuzeproces en studievoortgang’ wordt in deze workshop ingegaan op twee specifieke resultaten, te weten:

1. De rol van het tijdsperspectief in het studiekeuzeproces.  
2.De rol van exploratie en commitment binnen het studiekeuzeproces.

In de workshop zullen bevindingen gedeeld worden. Een aantal stellingen nodigt vervolgens uit tot discussie en het delen van ‘best practices’.


De Pabo, hoe zit dat precies? – Hogeschool Inholland
In deze informatieronde wordt u geinformeerd over de Pabo. U hoort meer over de toelatingseisen, de verkorte VWO route en de uitval.

Studiekeuzegesprek, wat levert het op?  – Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Rotterdam houdt met alle aanmelders een studiekeuzecheckgesprek. Wat zijn de resultaten van de afgelopen twee jaar? Hoe tevreden zijn de aanmelders over de studiekeuzecheck? Wat is het effect van deelname aan de studiekeuzecheck op de motivatie van de aankomend student? In deze informatieronde hoort u antwoorden op deze vragen.

Social Work: nieuw, maar niet helemaal! – Hogeschool Rotterdam
Per 2016-2017 start bij Hogeschool Rotterdam de opleiding Social Work. Tot nu toe kon een student kiezen uit vier aparte sociale hbo-opleidingen: Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Pedagogiek en Sociaal Pedagogische Hulpverlening of allereerst starten bij de Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij. Door maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen op de arbeidsmarkt is gekozen voor een nieuwe opleiding. Met een brede basis in de eerste 2 jaar van de opleiding en een specialisatie in de laatste 2 jaar speelt Hogeschool Rotterdam in op de vraag naar goed gekwalificeerd social worker van de toekomst. In deze informatieronde hoort u alles over Social Work op de HR.