WeSD & TUDelft organiseren...

DELFT BOUW AAN JE TOEKOMST


De Spoorzone; een gapend gat in het hart van de stad?!?!

De Spoorzone Delft, een lange strook van 2300 meter, is al enige tijd op de schop en zal tot zeker 2016 een grote bouwput zijn. Er komt een spoortunnel, een nieuw stationsgebouw en een nieuw stadhuis. En niet te vergeten 1500 woningen. Deze ingrijpende verbouwing zal een grote invloed hebben op het leven in Delft. Is de Spoorzone een gapend gat waar u last van heeft.... of kan dit grootschalige project ons NU al iets nieuws brengen? Wij gaan voor dat laatste.

De Spoorzone; een verbindende factor in de stad!!!

Veranderingen in de Spoorzone gaan niet alleen over tunnels en gebouwen. Met de bouw van de tunnel zal het viaduct verdwijnen. Er ontstaat een betere verbinding tussen de wijken ten oosten en westen van het spoor, station en stadhuis zijn de nieuwe poort naar de stad, we krijgen een prachtige allee van het centrum tot aan zuid. Mede daardoor zal de functie van het gebied veranderen en u speelt daarin een grote rol!!

De Spoorzone; een bron van inspiratie & ideeën...

Op maandag 19 april 2010 organiseert WeSD i.s.m. de TUDelft een symposium van 13:00 tot 20:00. Thema’s zijn bereikbaarheid, leefbaarheid en vitaliteit. Zie het Programma. Wij zullen u meer zicht geven op de transformatie van de Spoorzone, op de effecten op Delft nu en in de toekomst, en wij u inspireren hoe de Spoorzone NU te gebruiken voor creativiteit en innovatie.
U vraagt zich namelijk vast wel eens af...

  • Is de Spoorzone voor mij als ondernemer NU misschien een nieuw exploitatiegebied?
  • Hoe blijft mijn bedrijf in de binnenstad goed bereikbaar tijdens de bouw?
  • Kan ik met mijn innovatieve plannen NU van waarde zijn voor het bouwproject?

Maar ook met het oog op de toekomst, spelen er vragen als....

  • Hoe maken we het nieuwe stationsgebied tot de “Ramblas” van Delft?
  • Hoe gebruiken we de veranderingen in de Spoorzone voor Delft als Kennisstad?
  • Hoe zorgen we voor een stimulerende invloed van veranderingen op de Delftse bedrijvigheid en economie? En welke rol kan ik hierin spelen?
  • Hoe laten we Delft er na 2020 uitzien?

Sprekers uit diverse sectoren vertellen over visie en ideeën om de Spoorzone te gebruiken als verbinding tussen partijen en als bron van inspiratie. Zie het Programma. Naast inleidingen en een paneldiscussie, zal er de gehele middag een markt zijn. Studenten, ondernemers en innovatieve bedrijven laten met een stand hun producten, diensten en ideeën voor het thema Spoorzone zien. Zie de Markt. Studenten van alle disciplines kunnen meedingen naar een 250 euro innovatieprijs. Zie Innovatieprijs

De Spoorzone; Een werkplaats voor iedereen

De Spoorzone; een werkplaats voor iedereen
Het symposium is een initiatief van de Werkplaats Spoorzone Delft (WeSD)](http://www.werkplaatsspoorzonedelft.nl/). WeSD is een onafhankelijke vereniging, die al vier jaar de partijen rond de spoorzone met elkaar verbindt. WeSD draagt geen verantwoordelijkheid voor de bouwprojecten, maar werkt wel nauw samen met de bouwers. WeSD creëert ruimte voor de bewoners en ondernemers van Delft om waardevolle initiatieven en innovatieve ideeën tot uiting te brengen, zodat Delftenaren betrokken zijn en blijven bij de veranderingen in hun stad.

event software
 event software