Workshopronde 1


Workshop 1

Dementievriendelijke gemeenschap(DVG): waar hebben we het over? De Brabantse aanpak

Programmaraadzorgvernieuwing Psychogeriatrie (PGraad) en Stichting Zet

Harrie Kemps, voorzitter PGraad en Wies Arts, Programmamanager PGraad/ Adviseur Zet

Sinds 2012 werkt Noord-Brabant aan een dementievriendelijk Brabant. Bij de start waren acht ‘koplopers’ betrokken: vier gemeenten uit Brabant en vier uit Vlaanderen. Inmiddels zijn er al dertig Brabantse gemeenten aangesloten bij deze dementievriendelijke beweging en elke gemeente doet dit op haar eigen manier. Het doel is ambitieus, want in 2020 moeten alle 68 Brabantse gemeenten dementievriendelijk zijn. Hoe gaat u in uw eigen gemeente aan de slag om een dementievriendelijke samenleving? U komt er tijdens deze workshop achter, onder andere aan de hand van het Brabantse meerjarenprogramma.


Workshop 2

Zorgen met elkaar: hoe pakken we dat lokaal goed op?

Radboudumc Alzheimer Centrum, projectteam DementieNet

Drs. Minke Nieuwboer, coördinator, Freek van der Pluijm MSc, projectmanager en dr. Marieke Perry, huisarts en senior onderzoeker

Het verbinden van het zorg-, medische en welzijnsdomein is cruciaal voor thuiswonende mensen met dementie. Dit kan het beste in lokale netwerken, dus in de wijk of in het dorp,  worden georganiseerd. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit in lijn is met de Zorgstandaard Dementie en andere zorgprogramma’s, dat we met de juiste professionals en ervaringsdeskundigen aan tafel zitten en dat het financieel houdbaar en doelmatig is? In deze workshop spreekt u in kleine groepen over uw eigen ervaringen. Ook delen de workshopleiders de eigen inzichten uit de twintig wijken die met de DementieNet-aanpak werken met u.


Workshop 3

Voorlichting over dementie aan nieuwe doelgroepen

Geriant Scholing & Advies

Addy de Mooij en Pascalle Schmitz, docenten in scholing en voorlichting over dementie

Zeventig procent van de mensen met dementie woont thuis. Daardoor komen steeds meer burgers en medewerkers in openbare functies in contact met deze doelgroep. Hoe anticipeert u op de groei van het aantal mensen met dementie en hun contact met bijvoorbeeld de Wmo-consulenten, medewerkers van sociale wijkteams, notarissen en pedicures? En hoe kunnen we politie, brandweer, sportverenigingen, woonconsulenten van woningbouwverenigingen, supermarkt- en bankmedewerkers goed voorbereiden op deze ontwikkeling? Geriant Scholing & Advies geeft voorlichting en/of training op maat aan professionals en vrijwilligers, waarbij vooral aandacht is voor empathie en omgang. Wat is het effect van het overbrengen van kennis over dementie, hoe zorgen we ervoor dat de kennis op een juiste manier wordt gebruikt en is het zinvol om iedereen voor te lichten? Over deze vragen gaat u met elkaar in discussie.


Workshop 4

Vrijheid en veiligheid bij dementie

Alzheimer Nederland, Innovatiekring dementie en LOC Zeggenschap in Zorg

Hugo van Waarde, gespreksleider

In onze pogingen om mensen met dementie veiligheid te bieden treedt er, vaak onbedoeld, vrijheidsbeperking op. Het is belangrijk om de dilemma’s rond veiligheid en vrijheid bespreekbaar te maken en samen op zoek te gaan naar alternatieven. In deze workshop wordt u uitgedaagd om na te denken over uw visie op vrijheidsbeperking: welke oplossingen en mogelijkheden ziet u? Tijdens de workshop, die geleid wordt door een ervaren gespreksleider, ziet u een aantal inspirerende themafilmpjes met gespreksvragen om de dialoog te starten. Gaat u de uitdaging aan?


Workshop 5

Maak informatie voor iedereen toegankelijk’

Pharos

Chandra Verstappen en Jennifer van den Broeke

Veel folders, apps en websites houden geen rekening met mensen die laagopgeleid of laaggeletterd zijn óf gebruikers met lage gezondheidsvaardigheden. Daardoor kunnen de mensen die veelvuldig gebruik maken van de gezondheidszorg, zoals chronisch zieken en kwetsbare ouderen, er vaak niet mee overweg. Maar liefst 1,3 miljoen volwassenen zijn laaggeletterd en bijna 30 procent van de bevolking heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij begrijpen de geboden informatie niet of onvoldoende. Zij kunnen daardoor niet optimaal gebruikmaken van e-health-toepassingen, missen belangrijke informatie en krijgen niet de juiste zorg. Dat dit anders kan laten we zien in de workshop over toegankelijke informatie, waarin u kennis opdoet om zelf toe te passen.


Workshop 6

Langer zelfstandig met ICT/technologie

ZonMw

Ambient Assisted Living programma (AAL). Geja Langerveld in samenwerking met enkele projectleiders/ontwikkelaars

Net als iedereen doen ook mensen met dementie graag zelfstandig de dingen die ze leuk of belangrijk vinden. Denk aan (sociale) activiteiten, boodschappen, of op zichzelf wonen. ICT-oplossingen kunnen hen hierbij helpen. Bovendien kunnen ze de taken van de mantelzorger verlichten. Binnen het ZonMw-programma AAL zijn al diverse oplossingen ontwikkeld. In deze workshop denkt en praat u mee over de toepassing van ICT-oplossingen voor mensen met dementie. Welke ICT-oplossing kan in uw situatie behulpzaam zijn en onder welke voorwaarden? Kortom: dé kans om uw ideeën mee te geven aan de ontwikkelaars!


Workshop 7

Het Muziekkussen als interventie bij nachtelijke onrust

Nederlandse vereniging voor muziektherapie

Hanna Rietman, muziektherapeut Zorgspectrum het Zand

Nachtelijke onrust bij dementie is een veelvoorkomend, vaak moeilijk oplosbaar probleem met vele oorzaken. Eén van de oorzaken is de beleving van degene met dementie bij het naar bed gaan: angst, desoriëntatie en niet alleen durven zijn komen veel voor. Mensen met dementie kunnen muziek herkennen, vaak nog tot in een laat stadium van de ziekte. Met het Muziekkussen luistert degene met dementie tijdens het inslapen naar muziek die zowel herkenbaar als rustgevend is. Dit stimuleert een positieve beleving en bevordert het slapen. Deze workshop laat zien hoe dit in de praktijk werkt en geeft u inzicht in de resultaten van een eerste pilotstudie.


Workshop 8

Capturing changes in cognition: het meten van klinisch relevante veranderingen bij beginnende dementie

VUmc Alzheimercentrum, Afdeling Neurologie, Amsterdam Neuroscience

Dr. Sietske Sikkes, universitair docent en drs. Roos Jutten, promovendus

‘Capturing changes in cognition’ is een Memorabel-onderzoeksproject, gericht op het beter in kaart brengen van het beloop van dementie. Waarom is dat eigenlijk nodig? Waar lopen onderzoekers en professionals in de zorg tegenaan? Waar moeten we nu op letten als we klinisch relevante verandering in kaart willen brengen? En wat is volgens patiënten en mantelzorgers belangrijk? In deze interactieve workshop kunt u meediscussiëren over de antwoorden op bovenstaande vragen. Deze antwoorden zijn onder andere belangrijk voor de behandeling en begeleiding van mensen met dementie, en voor betere communicatie tussen zorgprofessionals.


Workshop 9

Samen sterker dan alleen

King Arthur Groep

Anita Schimmel en Jarcine Spaander, directeuren

Hulp vragen is niet gemakkelijk, dat weten we allemaal. Maar als je te maken krijgt met dementie, kan je een steuntje in de rug juist heel goed gebruiken. Hoe betrek je familie en vrienden? Hoe kan je ervoor zorgen dat je er niet alleen, maar samen voor staat? In deze workshop laat King Arthur Groep u kennismaken met het vrienden-/ of familiegesprek. U wordt uitgenodigd om zo’n gesprek zélf te voeren en ervaart daardoor zelf wat het gesprek kan opleveren. In 2016 ontving King Arthur Groep voor dit idee de Denkbeeld Erkenningsprijs.


Workshop 10

Hoe wordt uw organisatie dementievriendelijker?

Samen dementievriendelijk

Roderik Reinstra, relatiemanager zakelijke markt Samen dementievriendelijk en Rob Wolvekamp, Directeur Deelnemers PGGM

Iedereen krijgt de komende jaren met dementie te maken: thuis, op straat of op het werk. De ambitie van het programma ‘Samen Dementievriendelijk’ is om een dementievriendelijke samenleving te creëren, zodat mensen met dementie langer kunnen blijven meedoen in de maatschappij. Ook bedrijven en organisaties kunnen een steentje bijdragen. Weten uw werknemers hoe ze moeten omgaan met dementie? Herkennen zij de symptomen van dementie? Als het antwoord op beide vragen ‘nee’ is, dan kunt u in deze workshop leren hoe u met uw eigen organisatie kunt bijdragen aan een dementievriendelijker Nederland. Aan de hand van inspirerende voorbeelden van bedrijven die u voorgingen en door met elkaar in gesprek te gaan, krijgt u handvatten om uw bedrijf dementievriendelijk te maken.


Workshop 11

Gesloten afdelingen open maken dankzij het lerend vermogen van mensen met dementie

Dirkse Anders Zorgen (DAZ)

Ruud Dirkse, directeur en trainer

In Nederland zitten verhoudingsgewijs veel mensen met dementie ‘opgesloten’ in verpleeghuizen, achter deuren met codes. Voor veel mensen met dementie is dit niet prettig. Kan het anders en hóe kan het anders? DAZ helpt verpleeghuizen het ‘lerend vermogen’ van mensen met dementie te verbeteren door ze bijvoorbeeld een vaste route aan te leren. Tijdens deze workshop krijgt u meer voorbeelden en bespreken we met elkaar hoe we draagvlak voor deze werkwijze kunnen ontwikkelen.


Workshop 12

Familieleden betrekken bij de behandeling van de persoon met dementie: Hoe doet u dat? En waarom zou u?

Cordaan

Leny van Dalen, psychiater en gezinstherapeut, leider expertise centrum dementie

Het lijkt zo logisch: natuurlijk betrek je de familie, partner, broer of kinderen bij de behandeling van mensen die soms niet meer goed voor zichzelf kunnen opkomen. Maar in de praktijk is dat toch lang geen vanzelfsprekendheid. Hoe ga je in gesprek met de familie en hoe zorg je ervoor dat je de persoon om wie het gaat daar ook echt bij betrekt? En wat levert het op? En hoe doe je dit als degene met dementie zijn of haar familie niet meer herkent? Moet je er dan niet gewoon mee ophouden? En wat willen mensen met dementie zelf en hun mantelzorgers en familieleden zelf het liefst? Tijdens deze (inter)actieve workshop gaat u samen aan de slag met de antwoorden op deze vragen.


 

Workshopronde 2


Workshop 13

Dementievriendelijk Rilland: Van MEE-maken naar mee-MAKEN

Zeeuwse Zorgschakels

Don Monfils, architect en sociaal innovator

Het Zeeuwse dorp Riland wil dementievriendelijk worden. In deze workshop maakt u MEE hoe het Rilland vergaat tijdens deze ontdekkingsreis. U reist van Bewust Rilland via Solidair Rilland naar Ruimtelijk Rilland. Welke stappen werken op weg naar een dementievriendelijke samenleving? U leert het van de Rillanders én van elkaar tijdens deze co-creatieve mee-MAAK workshop.


Workshop 14

De dementie van Jet en Harrie, beter contact met mensen met dementie

Ervarea

Barbara Oppelaar en Jan van der Hammen, eigenaren

Als iemand de diagnose dementie krijgt - laten we die persoon voor het gemak Jet noemen - ervaren de mensen die Jet omringen en ondersteunen - laten we hen Harrie noemen - dat vaak als een voldongen feit. Terecht, want tot nog toe is dementie een onomkeerbaar proces. In de workshop laat Ervarea u kennismaken met technieken uit het improvisatietheater, die het contact met mensen met dementie direct verbeteren. En daarmee de kwaliteit van leven voor alle betrokkenen. Voor Jet en voor Harrie.


Workshop 15

Workshop thuis wonen met dementie met thuiszorg met praktisch toepasbare ondersteunende thuistechnologie

Espria

Tineke van den Berg, wijkverpleegkundige en casemanager en Fred te Riet, coördinator Pluskoffer en adviseur zorg & technologie

Mensen met dementie moeten langer zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen, met ondersteuning van hun familie, mantelzorgers en professionele zorg. Thuistechnologie kan de mensen die voor ze zorgen ondersteunen, ontlasten en betere, passende zorg geven. Espria past al jaren een door de thuiszorgmedewerker zelf in te zetten ondersteunende thuistechnologie toe bij mensen met dementie. Deze technologie zit een koffer, de Pluskoffer, en is direct inzetbaar bij de persoon thuis en waarschuwt iemand als er hulp nodig is. In de workshop leert u aan de hand van praktische voorbeelden de mogelijkheden kennen van ondersteunende thuistechnologie.


Workshop 16

FIT - Hulp bij het vinden van oplossingen voor prettig thuis wonen met dementie

Dementie-winkel.nl in samenwerking met Consortium FIT

Jacqueline Rempt, eigenaar Dementie-winkel.nl, Hester van Zuthem, conceptontwikkelaar Waag Society en Nazli Cila, onderzoeker Hogeschool van Amsterdam

In deze workshop maakt u kennis met FIT, een cross-over onderzoek door partners uit de creatieve industrie en de zorgsector. In dit project verkennen we waar mensen met dementie (en hun mantelzorgers) behoefte aan hebben bij hun streven om ondanks dementie zo prettig mogelijk (en liefst ook langer) thuis te wonen. We hebben gekeken naar het grote aanbod aan hulpmiddelen en diensten. Ook werken we aan oplossingen voor een betere match tussen behoefte en aanbod. Hoe kan je gemakkelijk ontdekken waar iemand met dementie gezien zijn/haar persoonlijke situatie baat bij heeft? En hoe kan je zo’n product of dienst dan gemakkelijk vinden? Wij leggen u mogelijke oplossingen voor die vanuit de creatieve industrie worden ontwikkeld. Denkt u met ons mee?


Workshop 17

De stand van zaken in dementieonderzoek, ZonMw en het verhaal achter krantenkoppen

ZonMw

Marjolein Scholten, programmasecretaris Memorabel

Wat is er nu precies waar van krantenberichten over dementieonderzoek? Soms wordt beweerd dat de genezing van dementie nabij is. Is het voorkomen van vaatproblemen soms een sleutel tot de oplossing? En zijn de opruimers van het ‘Alzheimereiwit’ bijna ontdekt? In deze workshop krijgt u een kijkje in de keuken van het dementieonderzoek en de huidige stand van zaken. Waar staan we, nu en over vijf jaar? Na een korte introductie over ZonMw presenteren onderzoekers uit het ZonMw-programma Memorabel aan de hand van recente krantenberichten het verhaal achter zo’n artikel. Ook is er ruimte voor discussie.


Workshop 18

Dementie.nl - samen weten we meer!

Alzheimer Nederland

Jacqueline Stokman, projectleider Dementie.nl

Dementie.nl, het nieuwe online platform voor mantelzorgers van Alzheimer Nederland is één jaar na lancering ruimhartig omarmd door Nederlandse mantelzorgers. Het is met nadruk een platform voor en door mantelzorgers. In deze workshop krijgt u een digitale rondleiding: we leggen uit hoe dementie.nl werkt en wat de ambities van Alzheimer Nederland zijn in de nabije toekomst. Zo bent u in één keer op de hoogte van wat het platform kan doen in uw werk ter ondersteuning van de groeiende groep mantelzorgers van mensen met dementie. U wordt ook uitgenodigd om, vanuit uw eigen expertise, mee te denken over dementie.nl.


Workshop 19

Hoe verbetert u de zorg en ondersteuning bij dementie in uw regio? Aan de slag met de CZ Toolbox!

Zorgverzekeraar CZ

Mijke Nouwen, programmamanager dementie, Janneke van Leijen, projectleider dementie regio Zeeland, en Marieke van Werkhoven, directeur Zeeuwse Zorgschakels.

Sinds 2015 werkt zorgverzekeraar CZ samen met zorgorganisaties aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Tijdens deze workshop leert u van de opgedane kennis en ervaringen. Ook gaat u aan de slag met de CZ Toolbox. Dit is een handig hulpmiddel dat u direct kunt gebruiken om de zorg en ondersteuning bij dementie in uw eigen regio te verbeteren.


Workshop 20

Zelf aan de slag met technologische innovaties

Hogeschool Windesheim (ProMemo, Expertisecentrum Dementie voor Professionals)

Marike Hettinga (lector ICT-innovaties in de Zorg) en Marijke Span, kwartiermaker ProMemo

Maak kennis met een viertal technologische innovaties die ondersteuning kunnen bieden in het dagelijks leven van thuiswonende mensen met dementie. In deze workshop krijgt u de kans om met deze innovaties uit te proberen. U bespreekt de innovaties in groepen, aan de hand van een aantal vragen. De workshop sluit af met een gezamenlijke discussie.


Workshop 21

Ervaringen delen: Dementiezorg Over de streep

Consortium Dementiezorg voor elkaar; Movisie, NIVEL, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans. 

Monica Riewald, Adviseur Vilans en Bernadette Willemse, Trimbos-instituut. 

U kunt veel leren van de ervaringen van anderen in de zorg voor mensen met dementie. Ook blijkt uit evaluaties van verschillende bijeenkomsten dat er behoefte is om met elkaar uit te wisselen.  U krijgt in deze workshop de gelegenheid om aan de hand van prikkelende vragen en stellingen uw ervaring te delen met anderen of juist ‘’op te halen “. In een uitnodigende werkvorm (“Stap over de streep als je..”) brengen we met diverse experts niet alleen de belangrijkste vragen naar voren maar zoeken we ook samen naar mogelijke oplossingsrichtingen. Wat zijn uw ervaringen met mensen met een andere culturele achtergrond of met jongere mensen met dementie bijvoorbeeld?

Dit is ook de aanpak van het Praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar. Want zo werkt het immers in de praktijk ook het beste. Doet u mee?


Workshop 22

Verder in samenwerking: samenspel met mantelzorgers

Consortium Dementiezorg voor elkaar; Movisie, NIVEL, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans. 

Ilse Zwart-Olde, Movisie en Else Stapersma, adviseur Vilans

Hoe komt u als beroepskracht binnen bij een cliënt met dementie en zijn naaste? Bent u de expert die de regie overneemt? En ziet u de mantelzorgers als iemand die (ook) zorg en ondersteuning nodig heeft? In deze workshop gaan we aan de hand van de Samenspelscan op weg naar een gelijkwaardige samenwerking. We doen een quiz en delen kennis en ervaring uit het programma In voor Mantelzorg (2014-2016): hoe benut u bijvoorbeeld het zorgleef-/ondersteuningsplan voor betere samenwerking met mantelzorgers? Hoe houdt u zicht op het hele zorgnetwerk? Hoe gaat u écht in gesprek met mantelzorgers? Wat mag een mantelzorger allemaal doen? En hoe zit dat met vrijwilligers?


Workshop 23

CareClowns: de kracht van oprecht contact

Stichting CareClowns

Hanneke Heessels, artistiek teamleider en CareClown en Nathalie Verdonschot, manager

In deze interactieve workshop kunt u ervaren hoe CareClowns mensen met dementie uit hun isolement halen door oprechte, speelse aandacht. Door hun jarenlange ervaring met deze doelgroep, reageren CareClowns op subtiele fysieke en emotionele tekens van mensen met dementie. Ze spelen hiermee en dagen mensen met dementie uit om met hen mee te doen. Daardoor komen vergeten talenten en plezier weer bovendrijven. En vooral het gevoel van weer even gezien worden. Hanneke Heessels en Nathalie Verdonschot vertellen u wat CareClowns doen en waarom dit werkt bij mensen met dementie. Nieuwsgierig geworden? Kom het meemaken!


Workshop 24

Van misverstand naar misstand

ANBO

Mr. Liesbeth Boerwinkel

Belangenbehartiger ANBO, team gezondheid

Professionals en vrijwilligers die bij senioren over de vloer komen, weten als geen ander dat zij baat hebben bij de zorg van een of meerdere mantelzorgers. Mantelzorg begint uit liefde, maar die kan ontsporen als de mantelzorger zich overbelast voelt. Wat is acceptabele, goede zorg en wanneer worden grenzen overschreden? Dit is vaak een glijdende schaal en daarom niet zo eenvoudig vast te stellen. Tijdens deze workshop verkent u op een interactieve manier de grenzen van acceptabele mantelzorg aan gezonde senioren én senioren met dementie. Wat kunnen we hieruit concluderen en hoe kunnen we misstanden - zoals financiële uitbuiting - voorkomen? De workshop sluit af met praktische tips om misstanden voor te zijn.


Workshop 25

Genetica van dementie

Erasmus MC

Prof. dr. John van Swieten 

Hoogleraar genetica van dementie

Onder patiënten leven zeer uiteenlopende verwachtingen van genetica en erfelijkheid bij dementie. De ene persoon denkt dat dementie in zijn geheel niet erfelijk is, de ander denkt er zeker van te zijn de ziekte te krijgen. Wat weten we over genetica van dementie? U hoort er meer over van prof. dr. John van Swieten.


 

event website
 event website