aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Themadag MR en de jaarrekening

23 maart 2011

09:00 - 10:00

Opening

10:00 - 12:00

Inleiding 1

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 17:00

Inleiding 2

30 maart 2011

evenements uitnodiging
 evenements uitnodiging