Algemene Voorwaarden Delft Congress Support

Versie 2015-3-19

 

 

Delft Congress Support biedt haar diensten en toegang tot haar websites aan u aan onder de voorwaarden genoemd in deze Algemene Voorwaarden. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zijn de FENIT voorwaarden van toepassing zoals die op 3 juni 2003 onder nr. 60/2003 zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. U kunt een exemplaar van deze voorwaarden kosteloos bij ons opvragen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden zijn te vinden op deze website.
Daarnaast bent u gebonden aan alle regels en voorschriften die via de websites van Delft Congress Support aan u medegedeeld worden. Delft Congress Support houdt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment en zonder aankondiging te veranderen.

U zult Delft Congress Support niet verantwoordelijk of aansprakelijk houden voor informatie, handelingen of uitblijven van handelen van derden. U onderkent dat Delft Congress Support geen controle over de waarheid en accuraatheid van van informatie die verstrekt wordt door de gebruikers van haar websites. U onderkent dat Delft Congress Support geen controle heeft over het vermogen en de bereidheid van gebruikers van haar websites om handelingen te verrichten of gevolg te geven aan overeenkomsten.

Wanneer Delft Congress Support toegangsbewijzen verkoopt voor een evenement is het noodzakelijk dat de kopers van deze toegangsbewijzen akkoord gaan met de voorwaarden van alle bij de transactie betrokken partijen.

Tenzij expliciet anders aangegeven zijn deze voorwaarden van toepassing op alle onderdelen die in de toekomst worden toegevoegd of gewijzigd op de websites van Delft Congress Support

Deelnemers zijn verplicht informatie naar waarheid en volledig te verstrekken wanneer zij zich aanmelden voor een evenement via de websites van Delft Congress Support Wanneer deze informatie wijzigt dan zijn deelnemers verplicht deze informatie zo spoedig mogelijk en naar waarheid te corrigeren. Wanneer de informatie die wordt verstrekt door een deelnemer onjuist is of wanneer Delft Congress Support redelijkerwijs het vermoeden kan hebben dat deze informatie onjuist is dan heeft Delft Congress Support het recht uw aanmelding ongedaan te maken. Wanneer de informatie die wordt verstrekt door een deelnemer onjuist is of wanneer Delft Congress Support redelijkerwijs het vermoeden kan hebben dat deze informatie onjuist is dan zal het toegangsbewijs dat de deelnemer heeft gekocht slechts worden terugbetaald aan de deelnemer wanneer hierover overeenstemming is bereikt met de organisator en alle andere bij de transactie betrokken partijen.

Alle gebruikers van de websites van Delft Congress Support zijn verplicht wachtwoorden en toegangscodes die verstrekt worden door Delft Congress Support zorgvuldig te behandelen en bewaren. Ook alle e-mail berichten waarin toegangscodes of toegangslinks verwerkt zitten dienen zorgvuldig behandeld en bewaard te worden door alle ontvangers van deze berichten.

Wanneer een wachtwoord, toegangscode of e-mail van Delft Congress Support in handen van derden komt bent u verplicht Delft Congress Support hier direct van op de hoogte te stellen.

congres uitnodiging
 congres uitnodiging