aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Aanvraagitem Demonstratieblok MedikinetCR en Tentin Snap-Tab

 

Het is belangrijk dat een patiënt die gaat starten op medicatie een beeld heeft bij de capsules of tabletten die u voorschrijft. Wij hebben voor dit doel een nieuw perspex demonstratieblok gemaakt. Hierin worden de Medikinet®CR multipellet capsules, de Medikinet® IR tabletten met breukgleuf en de Tentin® Snap-Tab tabletten
op werkelijke grootte getoond.


Indien u van dit blok gebruik wilt maken in het
gesprek met uw patiënt, kunt u een exemplaar bij ons aanvragen.

 

 

 

Medice BV draagt er zorg voor, dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvragen te verwerken. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

registratie avg voor evenementen
 registratie avg voor evenementen