Uitnodiging

 

In de derde week van april 2015 staan er twee promoties in de agenda van de sectie parodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).   Op woensdag 22 april 2015 zal Martijn Rosema zijn proefschrift getiteld: “Toothbrushing efficacy” verdedigen. Op vrijdag 24 april 2015 zal Dagmar Else Slot haar proefschrift: “Prevention of gingivitis and treatment of periodontitis” verdedigen. Reden te meer voor de afdeling en beide promovendi om op de tussenliggende dag een mooi symposium te organiseren.

U bent van harte welkom.

 

Datum en locatie:

”The best evidence for dental hygiene practice”

zal worden gehouden op donderdag 23 april 2015 in ‘Het Heerenhuis’ te Middenbeemster.

 

Sprekers:

Voor het programma is een brede range van internationale topsprekers bereid gevonden dit symposium vorm te geven. Te weten: Rodrigo Lopez, Wim Teughels, Kerstin Öhrn, Peter Robinson, Christof Dörfer en David Herrera. Allen zijn vooraanstaande en hooggeleerde wetenschappers die nauw verbonden zijn met de dagelijkse praktijk en mondzorg een zeer warm hart toedragen. Fridus van der Weijden zal als promotor van de twee promovendi optreden als moderator van het symposium. De voertaal is Engels.

 

Meer informatie over de sprekers en de inhoud van hun presentatie kunt u vinden bij "inhoud". Er zijn 5 KRT/KRM punten toegekend aan dit symposium.

Inschrijving op volgorde van aanmelding en er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 

Dit symposium wordt georganiseerd door de sectie Parodontologie van ACTA en mede mogelijk gemaakt door Oral-B en de stichting NVvP.

          

online ticketverkoop voor zakelijke
 online ticketverkoop voor zakelijke