De rol van doktersassistenten binnen de ketenzorg ROHWN

De rol van doktersassistenten binnen de ketenzorg ROHWN

22 maart 2016

18:00 - 18:30

Inloop met brood en soep

18:30 - 19:00

De taak van de praktijkassistente bij CVRM.
- Huug van Duijn, Kaderhuisarts Hart & Vaatziekten

Hoewel het zorgprogramma CVRM vooral een zaak lijkt voor de praktijkondersteuner somatiek (en de huisarts), heeft ook de doktersassistente hierin een taak. Aan de orde zullen komen de reden van CVRM, de risicoschatting, de controles en de medicatie.

19:00 - 19:30

Wie doet wat? De rol van de doktersassistente in de diabeteszorg.
- Anneloes Kerssen, kaderhuisarts Diabetes

De zorg voor mensen met type 2 diabetes speelt zich vooral af in de huisartsenpraktijk. De patiënt staat daarin centraal, als zelfmanager, leerling en belangenbehartiger. Maar de patiënt staat er niet alléén voor. Diabeteszorg is teamwork, naast de patiënt zijn er meerdere zorgverleners bij betrokken, ieder met hun eigen specifieke deskundigheid.
Deze avond zal de rol van de doktersassistente in de diabeteszorg besproken worden.

19:30 - 20:00

Astma/COPD. Wat als chronisch acuut wordt?
- Geert Zaaijer, kaderhuisarts COPD/Astma

Voor goede signalering van de acute klachten bij astma en COPD is een goed begrip voor de ziekte noodzakelijk. Wat heeft haast en hoe spreek ik dat af?

20:00 - 20:30

Vragen en afsluiting

event deelnemersregistratie
 event deelnemersregistratie