Duurzame Gebiedsontwikkeling met Dutch Power

Duurzame Gebiedsontwikkeling met Dutch Power

13 november 2014

12:00 - 13:00

Ontvangst en inlooplunch

13:00 - 13:10

Welkom en inleiding door Martin Binnendijk, voorzitter werkgroep Innovatie & technische samenwerking en directeur R&D Eaton Industries

13:10 - 13:30

Project de Stroomversnelling
Arthur Lippus - mede-initiator De Stroomversnelling

13:30 - 13:55

Ontwikkelingen duurzaamheid en invloed op netten
Sjef Cobben - TUE/Alliander

13:55 - 14:20

Modellering van provincie en wijken
Rudi Hakvoort - D-Cision

14:20 - 16:00

Introductie Intelligente Tafel en aansluitend een rondleiding
Sjef Cobben - TUE/Alliander

16:00 - 17:00

Netwerken met een hapje en een drankje

registratie tijdslot formulier
 registratie tijdslot formulier