Duurzame Gebiedsontwikkeling met Dutch Power

Duurzame Gebiedsontwikkeling met Dutch Power

13 november 2014

12:00-13:00

Ontvangst en inlooplunch

13:00-13:10

Welkom en inleiding door Martin Binnendijk, voorzitter werkgroep Innovatie & technische samenwerking en directeur R&D Eaton Industries

13:10-13:30

Project de Stroomversnelling
Arthur Lippus - mede-initiator De Stroomversnelling

13:30-13:55

Ontwikkelingen duurzaamheid en invloed op netten
Sjef Cobben - TUE/Alliander

13:55-14:20

Modellering van provincie en wijken
Rudi Hakvoort - D-Cision

14:20-16:00

Introductie Intelligente Tafel en aansluitend een rondleiding
Sjef Cobben - TUE/Alliander

16:00-17:00

Netwerken met een hapje en een drankje