Duurzame Gebiedsontwikkeling met Dutch Power

Duurzame Gebiedsontwikkeling met Dutch Power

Cleantech Center in Zutphen 

Lijmerij 23
7202 AZ Zutphen
telefoon:088 283 68 87

Website

Wat is het Cleantech Center?

Het Cleantech Center beoogt het kennisplatform te zijn waar ondernemers gebruik maken van de kennis en know-how van talent in het onderwijs om antwoorden te zoeken en te vinden op de uitdagingen van de toekomst. Het Cleantech Center beoogt dus ook een community van en voor studenten, docenten, praktijkbegeleiders, medewerkers en ondernemers te zijn om de kennis en technologie te delen. Dit in de overtuiging dat niet slechts de technologie de waarde bepaalt, maar het inzetten en verbinden van technologie aan diensten. Kennis delen is dus een voorwaarde in het Cleantech Center. Meedoen betekent hier ‘voorsprong in (gebruik van) techniek’ om de kringloop van het eigen productieproces te gaan sluiten. Deelnemen in het Cleantech Center schept de randvoorwaarde voor een betere concurrentiepositie in de nieuwe economie.

Wat is cleantech?

Cleantech is een term die slaat op producten, processen en diensten die operationeleprestaties verbeteren door vergroting van de productiviteit en efficiëntie terwijl kosten, energieverbruik, vervuiling of afval worden gerecycleerd, waarbij het gebruik van grondstoffen en duurzame energie op een duurzame wijze worden toegepast met het oog op een minimale impact op het milieu.

Oost-Nederland heeft met haar fijnmazige infrastructuur van industriële bedrijven (mkb, familiebedrijven) en technische dienstverleners, onderwijsinstellingen op mbo, hbo en wo niveau, alle mogelijkheden om de beschikbare cleantech kennis beter te vermarkten, nieuwe toepassingen tevinden en zo de toegevoegde waarde te vergroten. De Founding Partners in het Cleantech Center zijn ervan overtuigd dat wereldwijd tal van ‘opportunities’ worden gezien als gevolg van de overgang naar een circulaire economie. Een toename van de grondstofefficiëntie zorgt voor grotere leveringszekerheid en versterking van de (Oost-) Nederlandse economie en werkgelegenheid. Dit lukt alleen als we samen de beschikbare ketenkennis gaan gebruiken.

evenements uitnodiging
 evenements uitnodiging