Welkom bij de werkdag participatie Groningen.

Op 25 september hebben we een interessant digitaal programma van 9:15 tot 14:30 uur.

 

De dag zal worden voorgezeten door Wilbert van der Kamp die overal waar hij kan bestuurders, ambtenaren en bewoners praktisch aan de slag zet om een gezamenlijk doel te bereiken.

 

Tussen de workshops door kan je digitaal netwerken, geeft Caspar van den Berg een keynote en sluiten we af met een gezamenlijke plenaire sessie met o.a. Commissaris van de Koning René Paas en DG Chris Kuijpers. 

 

 

Ter voorbereiding op deze dag willen wij je graag iets toesturen zodat je deze digitale dag goed verzorgd vanuit huis kunt beleven.

Daarvoor hebben wij je adresgegevens nodig. Dit mag uiteraard ook je werkadres zijn.


Wij vragen u een keuze te maken uit onderstaande workshops voor ronde 1 en ronde 2.

 

U ziet hier onder eerst de inhoud van de workshops. Daarna kunt u een keuze maken. 


 

Workshops ronde 1

1. De raad/staten en participatie: hoe gaat dat samen? 

De  gemeenteraad/provinciale staten stelt uiteindelijk de uitkomsten van een participatieproces vast. Zo ook de lokale plannen van het NPG. In het proces voorafgaand aan deze plannen zijn inwoners uitgebreid en intensief bevraagd hun bijdrage te leveren. Kunnen raden vervolgens aan het einde van het proces bij de besluitvorming nog afwijken van de voorstellen en welke eisen kun je vooraf stellen aan de participatie in jouw gemeente/de provincie? Hoe doe je dit samen als organisatie, college en raad? Tegen welke problemen loop je aan en wat moet je weten om zinvol te sturen op participatie? In deze sessie gaan we deze vragen met elkaar verkennen. Daarbij zetten we de democratische bril op om te kijken wat we nodig hebben om een stap te zetten in het preciezer kunnen sturen op de kwaliteit van processen.

Sprekers: Marije vd Berg (Democratie in Uitvoering)  en Mieke Bouwman (griffier Midden-Groningen)

 

2. Bewonersoverlegorganisaties met ambitie: geen last maar lust!

Het blijkt lastig om een initiatief uit de samenleving binnen een gemeentelijke/provinciale organisatie te brengen.

Al snel worden juridische of organisatorische drempels opgeworpen door de ambtelijke organisatie.

De kunst is denken vanuit het perspectief van de inwoner. Hoe kun je als gemeente/provincie zo goed mogelijk ‘responsief’ ‘ontvankelijk’ ‘met open armen’ staan tegenover voorstellen vanuit groepen inwoners?

Het kan de samenleving veel vitaliteit opleveren wanneer initiatiefnemers beter op weg geholpen werden of begeleid door de overheid, aldus Nienke Vellema, adviseur Groninger Dorpen, en Annemarieke Aarts projectleider handboek VanOnderen.

In deze workshop delen zij hun ervaringen en doen zij suggesties voor het verbeteren van de samenwerking tussen de gemeente/provincie en dorpen.

Sprekers: Nienke Vellema (Groninger Dorpen)  en Annemarieke Aarts (projectleider handboek VanOnderen)

 

3. Democratie x Dorp = Dorpsdemocratie

In de veranderende samenleving zoeken inwoners van dorpen en wijken ook naar nieuwe vormen van democratie. Hoe organiseer je je als gemeenschap? Hoe regel je de vertegenwoordiging naar buiten? In Onderdendam besloten ze als dorp zelf op zoek te gaan naar de antwoorden op deze vragen onder begeleiding van Mayke Zandstra en Maartje ter Veen. Maar wat is dorpsdemocratie? 

Samen met het dorp zijn we op zoek gegaan naar wat is democratie? En wat is het dorp, wat kenmerkt Onderdendam? In deze interactieve workshop nemen we je mee in de formule democratie x dorp = dorpsdemocratie en onze bevindingen in Onderdendam. Op democratische wijze kleuren wij met jullie deze formule vervolgens verder in.

Sprekers: Maartje vd Veen & Mayke Zandstra (dorpsdemocratie Onderdendam)

 

4. De Omgevingswet: Participatie als ambitie en als vereiste

De aankomende Omgevingswet maakt dat bij beleid en bij initiatieven in de leefomgeving participatie moet plaatsvinden. Gemeenten en provincie zijn ook verplicht om participatiebeleid vast te stellen. In deze workshop neemt Pascale Georgopoulou (VNG) je mee in de verplichtingen, mogelijkheden en tips aan de hand van je eigen voorbeelden en vragen, zodat je in 2021 en de jaren daarna aan de slag kunt met je eigen lokale aanpak.

Spreker: Pascale Georgopoulou (VNG)

 


 

Workshops ronde 2

5. Participatie instrumenten: Welke zijn er, wat zijn de voor- nadelen en hoe pas je ze toe?

Het betrekken van inwoners om gezamenlijk plannen te vormen kan door middel van verschillende instrumenten. Daarbij moet je vooraf een aantal basis principes goed overdenken, tijdens het proces opletten scherp zijn op een aantal aspecten en bij de uitkomsten richting raad en inwoners communiceren. Genoeg zaken om rekening mee te houden. Hoe geef je een participatietraject zo vorm dat er veel een verschillende mensen meedoen en de uitkomsten opvolging krijgen? In deze sessie krijg je hulp bij het ontwerpen van je participatieproces, wordt een palet aan participatie instrumenten aangereikt en worden de do’s en don’ts behandeld.

Spreker: Marte Kappert (Bewegingmaker bij 7Zebra's)

 

6. Blijven we doorpraten over participatie of gaan we wat doen?

Een bijeenkomst over participatie. Zullen we het dan ook  gewoon hebben over participatie? Dus samen met inwoners een klus doen. Dus dit keer niet over de rol van de overheid, niet een kant en klaar methode, of een bestuurlijke beschouwing. En het woord ‘verwachtingsmanagement’ is verboden. Bhwamm!

Gewoon samen werken met elkaar aan publieke vraagstukken. Hoe doen we dat in Nederland in 2020. Wat zijn de trends in bewonersenergie? Hoe kun je daar fris op aanhaken als gemeente?  De theorie van Joop Hofman heet ‘zandbakmanagement’. Bloedserieus en ook fun.

Meepraten? Ja graag. Maar Joop praat ook terug.

Spreker: Joop Hofman (Rode Wouw)

 

7. Digitale democratie

Er zijn steeds meer wegen om inwoners te raadplegen en te laten besluiten. Zo ook via online participatieplatforms. De gemeente Groningen heeft het online participatieplatform ‘Stem van Groningen’ gelanceerd waarmee o.a. inwoners van de Oosterparkwijk projecten konden indienen en stemmen.

Daarnaast is binnen het NPG ‘Toukomst’ ook een digitaal platform waar dit gebeurt.

Wat zijn de mogelijkheden en toepassingen van digitale middelen om de mening van inwoners te horen en/of een besluit te maken?  Wat is er in de landelijke pilots en in Groningen geleerd? Wat zijn do's en don'ts? Hoe combineer je online en offline optimaal?

Sprekers: Martijn Radstake (gemeente Groningen) Anne de Zeeuw (Netwerk Democratie)

J. Koelega (Toukomst)

 

8. Ambtelijke veranderkunde, verbinden van werelden & duivelse dilemma's

Als ambtenaar heb je een bijzondere positie. Een ogenschijnlijke tegenstelling die vaak wordt aangehaald zijn de politiek-bestuurlijke doelen die behaald moeten worden en de behoeften van inwoners in de samenleving die botsen. Als ambtenaar opereer je zowel in een politiek-ambtelijke organisatie (de systeemwereld) als in de samenleving (de leefwereld). Dit levert de nodige dilemma’s op. Hoe ga je hier op individueel niveau mee om en hoe verander je als gehele organisatie om beter met deze balans om te gaan?

Spreker: Roeland Stolk (Berenschot)

 

evenementsregistratie
 evenementsregistratie