Dutch Power op weg naar Digitale Netten

Dutch Power op weg naar Digitale Netten

De transitie van electriciteitsnetten is in volle gang.

De energiewereld is volop in beweging. Energienetten worden steeds slimmer en daarmee neemt ook de datacommunicatie rond de energielevering toe. We willen alles meten en weten en alles op afstand kunnen bedienen. Alliander, Enexis, Stedin, TenneT en Phase to Phase  presenteerden hun aanpak en de ontwikkelingen m.b.t. de automatisering. Tijdens de paneldiscussie werden de standpunten en verschillen nader toegelicht. Tijdens de rondleiding bij het nieuwe Landelijke Besturings Centrum konden we vervolgens met eigen ogen zien hoe de besturing al jaren in de hoogspanning gebruikelijk is.  

Presentaties

Visie Digitale netten. Van DA tot DALI .

Johan Morren - Enexis.pdf

Digitale netten. Netmodellen digitaal.

Walter van Buijtenen - Phase to Phase.pdf

Digitale net als bron en onderdeel toekomstig energiesysteem.

Jan Pellis - Stedin.pdf

Digitale Netten, datagedreven netbeheer. 

Walter van Boven - Alliander.pdf

TenneT in één oogopslag.

Jaap Hagen -TenneT.pdf

evenementsysteem
 evenementsysteem