100% digitale zorg, de lessen uit het eerste jaar GGz Hulp Online

Patiënten helemaal digitaal behandelen, kan dat? Sinds een jaar doen we dat binnen GGz Hulp Online, onderdeel van GGz Centraal.

Inmiddels zijn er vele onderzoeken die uitwijzen dat online behandeling van psychopathologische klachten evidence based is (Andrews et al., 2018). Sinds de COVID-19 maatregelen en aanpak werken veel GGZ instellingen middels beeldbellen en bieden deze interventies ook online aan. Maar hoe wordt de online behandeling ervaren door patiënten en therapeuten? En hoe zit het met de therapeutische relatie (Berger, 2017)?

In dit webinar vergelijken we de opgedane ervaring met de beschikbare onderzoeken. Wat zien we in de praktijk? Welke invloed heeft een online behandeling op de behandelrelatie? Welk verschil zie je met een blended behandeling. Zijn de grenzen van het online behandelen bereikt, of zien we verdergaande mogelijkheden.

Ook staan we stil bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van farmacotherapie en crisisbehandeling online.

Vanuit de dagelijkse praktijk én in het licht van hun eigen expertise vertellen Carlos Croes (klinisch psycholoog en P-opleider), Saskia van der Wouden (psychiater) en Boaz Stewart (klinisch psycholoog en P-opleider) hun bevindingen.

leerdoelen

  • Inzicht voor welke patiënten een volledig online behandeling meerwaarde kan bieden
  • Inzicht in hoeverre volledig online verschilt van blended
  • Inzicht in het effect op de behandelrelatie bij online behandelen.
  • Inzicht in de resultaten tot dusver
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren