Kansen en uitdagingen

 

Zowel in België als in Nederland zijn er verschillende uitdagingen in de zorg. Dit komt onder andere door toenemende personeelstekorten, vergrijzing, chronische ziekten, multimorbiditeit en een gewijzigd verwachtingspatroon van de patiënt. Ruim 2 miljoen mensen in België zijn ouder dan 65, en dit stijgt de komende 30 jaar naar ruim 3 miljoen.

België en Nederland geven ongeveer evenveel uit aan welzijn en zorg en hebben vergelijkbare markten. België kampt net als Nederland met stijgende kosten voor gezondheidszorg (11,1% van BNP).

In België is er nu meer aandacht voor thuiszorg en de rol van de huisarts. Het idee is om mensen langer zelfstandig en gezond te laten wonen en leven. Thema’s als Telemedicine, eHealth, Mobile health (mhealth), Electronic Medical Record / Electronic Health Record (EMR/EHR), Personal Genomics, Big Data, Health IT, etcetera, spelen hierbij een rol.

Er is ook meer aandacht voor de samenwerking met het innovatief bedrijfsleven en de kennis van zorginstellingen. En dit wordt ondersteund met de knowhow van kennisinstel­lingen. Zo is er in West-Vlaanderen een dynamisch ecosysteem binnen de zorgeconomie waar we tijdens deze missie meer van te zien krijgen. Dit biedt business kansen voor het Nederlandse en het Belgische bedrijfsleven.

 

 

 

event registration made easy
 event registration made easy