aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Waven en Weven. Op naar digitopia?

30 juni 2010

17:00-17:30

Inloop met koffie, thee en broodjes

17:30-17:50

Start met welkomstwoord Dirk de Wit (O&i) en Frans van der Reep (Hogeschool INHolland)

17:50-18:05

Weven en Waven, de klant aan het woord

18:05-18:20

Weven en Waven, de student aan het woord

18:20-19:00

Auteurs van het boek vertellen u ieder in een elevator pitch van drie minuten welke kennis zij met u willen delen in de workshops

19:00-19:45

Workshop ronde 1

19:45-20:30

Workshop ronde 2

20:30-

Plenaire afsluiting met aansluitend een borrel