aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Waven en Weven. Op naar digitopia?

30 juni 2010

17:00 - 17:30

Inloop met koffie, thee en broodjes

17:30 - 17:50

Start met welkomstwoord Dirk de Wit (O&i) en Frans van der Reep (Hogeschool INHolland)

17:50 - 18:05

Weven en Waven, de klant aan het woord

18:05 - 18:20

Weven en Waven, de student aan het woord

18:20 - 19:00

Auteurs van het boek vertellen u ieder in een elevator pitch van drie minuten welke kennis zij met u willen delen in de workshops

19:00 - 19:45

Workshop ronde 1

19:45 - 20:30

Workshop ronde 2

20:30

Plenaire afsluiting met aansluitend een borrel

evenement organiseren
 evenement organiseren